Skoči do osrednje vsebine

Vloga za potrditev obrazca za vnos zaprtih virov sevanja iz držav članic EU

Vloga za potrditev obrazca za vnos zaprtih virov sevanja iz držav članic EU

Potrditev obrazca je potrebna za vnos zaprtih virov sevanja, kadar količina in koncentracija presegata ravni, določene v Direktivi sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • izpolnjen obrazec od točke 1 do 5 [sloang] z naslovom »Pošiljanje zaprtih virov med državami članicami Evropske skupnosti (Shipment of sealed sources between the Member States of the European Community)«, ki je sestavni del Uredbe Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993, o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami.

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil: veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije sevalne dejavnosti

Stroški postopka: /

Pravna podlaga: 126. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Uredba Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993, o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

Predviden rok za odločitev: do 30 dni