Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti,
  • uradni prevod dovoljenja ali registracije, ki ga je izdal tuji upravni organ in

  • pooblastilo za zastopanje pri pridobitvi potrdila.

Stroški postopka: 9,00 EUR / 4,50 EUR (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 18. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni

Iskalnik