Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti,
 • uradni prevod dovoljenja ali registracije, ki ga je izdal tuji upravni organ in

 • pooblastilo za zastopanje pri pridobitvi potrdila.

Stroški postopka: 9,00 EUR / 4,50 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Potrdilo tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 18. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni