Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo potrdila tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti,
  • uradni prevod dovoljenja ali registracije, ki ga je izdal tuji upravni organ in

  • pooblastilo za zastopanje pri pridobitvi potrdila.

Stroški postopka: 9,00 EUR / 4,50 EUR (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 18. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni