Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva Washington

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek diplomatsko-konzularnega predstavništva nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Potovanja v ZDA, Kostariko, Mehiko in Panamo

Informacije o potovanju v omenjene države in druge koristne napotke najdete na strani posamezne države:

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V temi Pomoč slovenskih predstavništev v tujini preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Ozemeljska pristojnost

Ozemlje ZDA je razdeljeno na dve konzularni območji. Veleposlaništvo Washington je pristojno za vse zvezne države razen za Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin. Pristojno je tudi za District of Columbia, Puerto Rico, Mehiko, Panamo in Kostariko.

Za zvezne države Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin je pristojen Generalni konzulat Cleveland.

Konzularne takse

Konzularne takse v USD

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov in kartic ne sprejemamo.

Konzularne ure

Občasno izvajamo konzularne ure izven prostorov veleposlaništva, po večjih mestih v ZDA. 

V času konzularnih ur lahko slovenski državljani zaprosijo za ureditev vpisov v matični register (poroka, rojstvo otroka, sprememba prebivališča...), podajo vlogo za osebne dokumente ali zaprosijo za drugo konzularno pomoč. Slovenske državljane pozivamo, da si na konzularnih urah uredijo dostop do eUPRAVE tako, da zaprosijo za digitalni certifikat, ki ga je možno pridobiti povsem brezplačno.

V primeru interesa prosimo, da zaprosilo za termin na konzularnih urah pošljete na: consular.washington@gov.si.

Termini konzularnih ur:

 • New York, april/maj 2024
 • San Francisco, junij 2024

Na konzularnih urah je možno konzularno takso poravnati le z denarnim nakazilom (Money Order), naslovljenim na »Embassy of Slovenia«. Gotovine, osebnih čekov ali kreditnih kartic ne sprejemamo.

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za nov potni list, pošljite na e-pošto veleposlaništva tudi izpolnjen vprašalnik, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo potnega lista.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo potnega lista odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

 • stari potni list (če ga imate, sicer pa veljavno javno listino s fotografijo),
 • biometrično fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo in ustreza navodilom Ministrstva za notranje zadeve.

Izdaja in veljavnost

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo deset let, državljanu, staremu od tri do 18 let, z veljavnostjo pet let, in državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo tri leta.

Veljavnost potnega lista in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. leta dalje – 115 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 76 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 57 EUR,
 • 1 leto – 47 EUR.

Potni list se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora potni list pristojnemu organu izročiti v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potnega lista,
 • spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list ni več mogoč,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovan ali obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vpis spremembe naslova

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi naslova pristojnemu organu predložiti potni list za vpis spremembe vanj. Vlogi je treba priložiti:

 • veljaven potni list, v katerem je še prosta rubrika za vpis novega naslova,
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu.

Vpis spremembe je takse prost.

Vročitev potnega lista po pošti

Če želite izdan potni list prejeti po pošti, morate z vlogo oddati tudi predplačano ovojnico hitre pošte (US Postal Service, UPS, Fedex ipd - ovojnica mora biti sledljiva, mora imeti tracking number). Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če ne priložite predplačane poštne kuverte, morate potni list prevzeti osebno na veleposlaništvu.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljen potni list. Če želite potni list prejeti po pošti, morate ob vlogi predložiti podpisano izjavo za pošiljanje potnega lista po pošti.

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za novo osebno izkaznico, pošljite na e-pošto veleposlaništva tudi izpolnjen vprašalnik, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice odda osebno. V nekaterih primerih je potrebno tudi soglasje drugega starša. Za mladoletnega otroka vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

Izdaja in veljavnost

Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od treh let. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od tri do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Veljavnost osebne izkaznice in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti – 76 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 60 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 44 EUR,
 • trajna osebna izkaznica – 76 EUR.

Osebna izkaznica se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • spremeni stalno prebivališče,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana ali obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vročitev osebne izkaznice po pošti

Če želite izdano osebno izkaznico prejeti po pošti, morate z vlogo oddati tudi predplačano ovojnico hitre pošte (US Postal Service, UPS, Fedex ipd - ovojnica mora biti sledljiva, mora imeti tracking number). Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na veleposlaništvu.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. Če želite osebno izkaznico prejeti po pošti, morate ob vlogi predložiti podpisano izjavo za pošiljanje osebne izkaznice po pošti.

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista ali osebne izkaznice

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potnega lista ali osebne izkaznice v tujini takoj naznaniti pristojnim organom v Republiki Sloveniji ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu.

Postopek na diplomatsko-konzularnem predstavništvu

Pogrešitev se najprej prijavi policiji ali drugemu pristojnemu organu, da se pridobi potrdilo o prijavi pogrešitve. Potrdilo se predloži diplomatsko-konzularnemu predstavništvu, pri katerem je treba podati izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta. Pri tem je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je državljan za podano neresnično izjavo kazensko in materialno odgovoren. Diplomatsko-konzularno predstavništvo na tej podlagi prekliče veljavnost pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta.

Naznanitev pogrešitve dokumenta je takse prosta.

Naznanitev pogrešitve preko e-uprave

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi prek portala e-uprava:

Po prijavi pogrešitve

Diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko izda potni list za vrnitev (angleško Emergency travel document oziroma ETD) z veljavnostjo do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, kjer ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen zgolj vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v druge države na svojem potovanju. Pozanimati se morate tudi glede vizumov, ki jih je treba za tak dokument dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, in/ali držav, skozi katere boste potovali.

Postopek

Za pridobitev potnega lista za vrnitev je treba:

 • predložiti originalno potrdilo o prijavi pogrešitve,
 • predložiti fotografijo,
 • poravnati konzularno takso v višini 19,00 EUR.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Urejanje naslova po pošti

Na elektronski naslov veleposlaništva pošljite izpolnjen in podpisan ustrezen obrazec ter dokazilo o vašem novem naslovu.

Obrazec za ureditev naslova polnoletne osebe

Obrazec za ureditev naslova mladoletne osebe

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o državljanstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o samskem stanu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini – konzularna taksa znaša 38 EUR,
 • potrdila o živetju – potrditev obrazca za slovenske državljane je takse prosta, konzularna taksa potrditve obrazca za tujca je 13 EUR,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo – konzularna taksa znaša 55 EUR.

Vloge in pošiljanje po pošti

Vloga za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Vloga za pridobitev izpiska o smrti

Priporočamo, da skupaj z vlogo posredujete tudi predplačano ovojnico hitre pošte (US Postal Service, UPS, Fedex ipd - ovojnica mora biti sledljiva, mora imeti tracking number), da boste izpisek lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če predplačane poštne kuverte ne posredujete, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

Naknadni vpis poroke

Če ste sklenili zakonsko zvezo na ozemlju ZDA, morate čim prej urediti naknadni vpis zakonske zveze v matični register RS.

V postopku predložite:

 1. Vlogo;
 2. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi, kjer je bila sklenjena zakonska zveza) overjeno s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi);
  Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi in pečat Apostille morata biti predložena s prevodom v slovenski jezik. Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete nižje. Poročni list z Apostillom ostane v evidencah v Sloveniji in ga stranka ne more dobiti nazaj;
 3. Fotokopijo potnega lista zakonca (v kolikor želi zakonec prevzeti priimek slovenskega zakonca, mora priimek spremeniti v matični državi in predložiti fotokopijo potne listine z novim priimkom);
 4. Izjavo o izbiri priimka po poroki (če priimek po poroki ni razviden iz potrdila o sklenjeni zakonski zvezi);
 5. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov;
 6. Predplačano kuverto s številko za sledenje na primer US Postal Service, UPS, Fedex, itd (ovojnica mora biti sledljiva, imeti tracking number), da boste izpisek iz poročne matične knjige lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

V kolikor ste bili predhodno poročeni in razveze še niste vpisali v matični register, morate priložiti tudi tujo sodno odločbo o razvezi priznano na Okrožnem sodišču v Sloveniji. V kolikor ste ovdovdeli, morate priložiti potrdilo o smrti prejšnjega zakonca, overjeno s pečatom Apostille in opremljeno s prevodom v slovenski jezik (velja za potrdila izdana v ZDA).

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se je zgodila na ozemlju ZDA, je razdeljen v dve fazi:

Priznanje tuje sodne odločbe – izvede Okrožno sodišče v RS

Stranka ta del postopka ureja sama. Pristojno sodišče v RS stranki v postopku neposredno nudi pomoč in posreduje ustrezne usmeritve. 

V postopku na sodišču se predloži:

 1. Predlog za priznanje tuje sodne odločbe, ki se poda na obrazcu, ki ga lahko stranka pridobi pri sodišču;
 2. Pravnomočna sodna odločba o razvezi overjena z Apostille in opremljena s prevodom v slovenski jezik s strani sodnega tolmača;
  Stranke iz ZDA imajo ponavadi največ težav s klavzulo o pravnomočnosti, ki je sodišča v ZDA ne izdajajo.
 3. Taksa - plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Priporoča se imenovanje pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno poslati odločbo na pristojno upravno enoto, če stranka v postopku priznanja tuje sodne odločbe predloži prošnjo za posredovanje odločbe upravni enoti, s podatkom o pristojni upravni enoti in številki zadeve.

Vpis razveze v matični register – izvede upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko veleposlaništva.

V postopku na veleposlaništvu se predloži:

 1. Priznana tuja sodna odločba (rezultat zgornjega postopka);
 2. Zapisnik o spremembi priimka po razvezi – se naredi na veleposlaništvu;
  Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v 12 mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po 12 mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota.
  Veleposlaništvo zapisnik pošlje na pristojno upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču. S tem dobite tudi opravilno številko, ki jo lahko navedete v predlogu za priznanje.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Prevajalci za slovenski jezik

Seznam prevajalcev za slovenski jezik

Veleposlaništvo ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci. Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov