Skoči do osrednje vsebine

Ostale odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Naziv Predlagatelj Datum Datoteka Odločitev
Posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)

Ministrstvo za infrastrukturo

27. 09. 2022

Odločba (pdf, 343 KB)

CPVO je treba izvesti

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2022-2026

stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. 03. 2022

Odločba (pdf, 260 KB)

CPVO ni treba izvesti

Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov

Ministrstvo za okolje in prostor

15. 02. 2022

Odločba (pdf, 242 KB)

CPVO je treba izvesti

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti od 2022 do 2027

Ministrstvo za okolje in prostor

07. 01. 2022

Odločba (pdf, 254 KB)

CPVO je treba izvesti

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

Ministrstvo za okolje in prostor

10. 12. 2021

Odločba (pdf, 271 KB)

CPVO ni treba izvesti

Načrt upravljanja z morskim okoljem 2022-2027

Ministrstvo za okolje in prostor

10. 11. 2021

Odločba (pdf, 263 KB)

CPVO ni treba izvesti

Načrt upravljanja morskega gospodarskega ribištva v teritorialnih in notranjih morskih vodah Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. 04. 2021

Odločba (pdf, 264 KB)

CPVO ni treba izvesti

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022-2027 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022-2027 (NUV III) ter Program ukrepov upravljanja voda (PU NUV III)

Ministrstvo za okolje in prostor

29. 03. 2021

Odločba (pdf, 191 KB) , Odločba (dostopna oblika datoteke) (docx, 2,7 MB)

CPVO je treba izvesti

Strategija in potrebne aktivnosti za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. 07. 2020

Odločba (pdf, 159 KB)

CPVO ni treba izvesti

Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranja regij v skladu z načeli pravičnega prehoda

Ministrstvo za infrastrukturo

20. 05. 2020

Odločba (pdf, 213 KB)

CPVO je treba izvesti

Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

08. 04. 2020

Odločba (pdf, 107 KB)

CPVO je treba izvesti

Operativni program RS za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 in Nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. 03. 2020

Odločba (pdf, 128 KB)

CPVO je treba izvesti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Mestna občina Ptuj

20. 12. 2019

Odločba (pdf, 171 KB)

CPVO ni treba izvesti

Pomorski prostorski načrt Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

09. 12. 2019

Odločba (pdf, 139 KB)

CPVO je treba izvesti

Resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 – Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, pridelave hrane in podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

08. 11. 2019

Odločba (pdf, 121 KB)

CPVO ni treba izvesti

Nacionalni načrt Republike Slovenije za obračunavanje emisij in ponorov toplogrednih plinov na področju gozdarstva z referenčnimi vrednostmi gospodarjenja z gozdovi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

04. 11. 2019

Odločba (pdf, 115 KB)

CPVO ni treba izvesti

Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje

04. 11. 2019

Odločba (pdf, 118 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve operativnega programa za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

09. 08. 2019

Odločba (pdf, 111 KB)

CPVO ni treba izvesti

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, različica 9.0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26. 07. 2019

Odločba (pdf, 108 KB)

CPVO ni treba izvesti

Program izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

19. 04. 2019

Odločba (pdf, 136 KB)

CPVO je treba izvesti