Skoči do osrednje vsebine

Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki zaradi gneče na upravnih enotah (UE), povezane z epidemijo covid-19, ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina, zato ne bodo utrpeli znižanja plačil, čeprav bodo vložili zbirno vlogo v zamudnem roku.

Nosilci, ki se bodo prijavili na urejanje podatkov v RKG na UE, do dne 4. maja 2021, če vlagajo zahtevke za drobnico oziroma do 5. maja 2021 za ostale zahtevke, bo UE uvrstila na seznam, ki ga bo RKG posredoval Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ta bo osnova za obravnavo "COVID-19 izjemne okoliščine". V teh primerih nosilcem tudi ni potrebno ničesar sporočati na ARSKTRP.