Skoči do osrednje vsebine

Upravna enota Novo mesto

Aktualno

 • Obvestilo o zaprtju krajevnih uradov na območju Upravne enote Novo mesto v poletnih mesecih

  Krajevni uradi Žužemberk, Šmarjeta, Škocjan in Šentjernej, ki delujejo na območju Upravne enote Novo mesto, bodo zaprti v času od 1. 7. 2022 do vključno 31. 8. 2022, zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote.

 • Obvestilo nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji – prijava letnega dohodka

  Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morate, v skladu s četrtim odstavkom 101 člena Zakona o kmetijstvu, najkasneje do 30. 6. tekočega leta upravni enoti sporočiti podatek o letnem dohodku iz dopolnilne dejavnosti.

  Če se letni dohodek ugotavlja kot dohodek, dosežen od malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, podatka o letnem dohodku ni treba sporočati.

 • Spremenjeno poslovanje Krajevnega urada Šentjernej

  Krajevni urad Šentjernej, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto, bo zaradi izredne množične menjave osebnih dokumentov, ki poteka vsakih 10 let ter menjave vozniških dovoljenj, v času od 31. 5. 2022 do 28. 6. 2022 poleg srede izjemoma posloval tudi vsak torek v času od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.