Skoči do osrednje vsebine

 • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost.

 • Za obisk upravne enote, z namenom urejanja upravnih zadev, se mora stranka predhodno naročiti po telefonu ali elektronsko, s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote (ue.koper@gov.si), s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte na naslov Upravna enota Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper.

  Za pridobitev digitalnega potrdila SIGN-CA in mobilne identitete smsPASS ni potrebno predhodno naročanje.

  Plačilni promet (npr. plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).

  V notranjih prostorih Upravne enote Koper je obvezno nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok. Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je prepovedano.

 • Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ki veljajo od 17. maja do vključno 23. maja 2021

Aktualno

 • Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

  Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

 • Omejeno delovanje Upravne enote Koper

  V skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami Vlade Republike Slovenije, bo v času od vključno 1. do vključno 11. aprila 2021 na upravni enoti izvajanje nalog omejeno zgolj na nujne zadeve.

 • Potrjevanje podpor volivcev zahtevi za razpis naknadnega referenduma

  V skladu s prvim odstavkom 16. a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in 4. odstavkom 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, bo v času od 24. 12. 2020 do 7. 2. 2021, potekalo potrjevanje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list, številka 67/18), sprejetim na 16. seji Občinskega sveta Mestne občine Koper, dne 23. 11. 2020.