Skoči do osrednje vsebine

  • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020, v 4. členu določa, da je v času razglašene epidemije COVID-19 posameznik s stalnim ali začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

  • Upravna enota Logatec do 16. aprila 2020 ne izvaja postopkov vezanih na registracijo vozil

    Stranke obveščamo, da Upravna enota Logatec do vključno 16. 4. 2020 ne opravlja nobenih postopkov v zvezi z registracijo vozil, in sicer na podlagi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.
    Hkrati stranke obveščamo, da se, v skladu z omenjenim odlokom, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki potečejo do 16. 4. 2020, podaljša do 16. 5. 2020.

  • V sklopu ukrepov za zajezitev koronavirusa je Vlada izdala odlok o začasni prepovedi delovanja šol za voznike. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Aktualno

Iskalnik