Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

 • Obvestilo o poslovanju Upravne enote Krško – naročanje strank za vse storitve upravne enote

  Stranke obveščamo, da se za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev obvezno predhodno naročijo, in sicer:

  ­- po telefonu ali
  ­- elektronsko na e-naslov upravne enote E: ue.krsko@gov.si ali
  ­- po klasični pošti na naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

 • Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

  Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

 • Višji prejemki upravičencev po tako imenovani »vojni zakonodaji«

  Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do junija 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po tako imenovanih »vojnih« zakonih.