Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

  • Obvestilo - Krajevni urad Kostanjevica na Krki

    Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Kostanjevica na Krki zaradi bolezni v četrtek, 16. 1. 2020 zaprt, bo pa zato posloval v četrtek, 23. 1. 2020 od 7. do 12. in od 13. do 15. ure.

  • Nedelovanje aplikacije RKG v januarju

    Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ne bo delovala od 13. 1. do 17. 1. 2020.

  • Višji prejemki upravičencev po t.i. »vojni zakonodaji«

    Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po t. im. »vojnih« zakonih.

Iskalnik