GOV.SI

Aktualno

  • Komasacijski postopek na območju Veliki Podlog

    Upravna enota Krško je za komasacijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom 2019 v prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na elaborate so komasacijski udeleženci lahko v tem času podali pisne pripombe in predloge. Še do vključno 1. 10. 2019 pa lahko komasacijski udeleženci podajo pisne pripombe na sedežu UE Krško v pisarni št. 105 (1. nadstropje) v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure.

  • Zbiranje podpisov volivk in volivcev - predloga Zakona o spremembi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

    Podpisi volivk in volivcev za pobudi za vložitev predloga Zakona o spremembi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa se bodo zbirali od 1. 9. 2019 do vključno 30. 10. 2019 na upravnih enotah v poslovnem času.

  • Prijava zalog vina na dan 31. julij 2019

    Pridelovalce grozdja, mošta in vina, vpisane v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki so prijavili vino, letnik 2018, obveščamo, da so v skladu s Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra 2019 upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2019.