Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za notranji nadzor javnih financ (SNNJF) izvajamo naloge za katere je Urad za nadzor proračuna (UNP) zadolžen kot centralni organ za harmonizacijo in koordinacijo sistema notranjega nadzora javnih financ.

V SNNJF razvijamo, usklajujemo in preverjamo sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranje revidiranje pri uporabnikih proračunov. Skladno z veljavno zakonodajo pripravljamo Letna poročila o stanju notranjega nadzora javnih financ, v katerih podrobneje predstavimo ugotovitve o obstoječem stanju, usklajevanju, preverjanju in načrtovanem razvoju sistema ter podajamo priporočila in predloge za izboljšanje sistema. Z letnim poročilom seznanimo Ministrstvo za finance, Vlado RS  in  Računsko sodišče Republike Slovenije.

Za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti notranjega revidiranja izvajamo izobraževanje notranjih revizorjev in vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij ter v zvezi s tem vodimo javne evidence: Imenik državnih notranjih revizorjev, Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev in Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih.

Teme

  • Nadzor javnih financ

    V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
    - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
    - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.

Javne evidence

Na UNP vodimo Imenik državnih notranjih revizorjev, Imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev in Register zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.