Skoči do osrednje vsebine

Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov 2021 uspešno izvedena

Urad RS za nadzor proračuna je 20. oktobra 2021 izvedel redno letno konferenco izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki je bila namenjena notranjim revizorjem, zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, in zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov.

Konferenca, ki je bila letos združena s konferenco o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, je potekala v času, ki je pred vse nas nepričakovano postavil nove okoliščine in izzive, obenem pa je ustvaril tudi priložnosti, da se reševanja problemov lotimo drugače, z novimi pristopi in novimi orodji, zato smo rdečo nit konference poimenovali »Upravljanje v javnem sektorju – novi izzivi, nove priložnosti«.

Direktor Urada RS za nadzor proračuna Dušan Sterle je v uvodnem nagovoru udeležencem poudaril pomen vloge notranjih revizorjev, posebej v spremenljivih in nepredvidljivih okoliščinah, saj ti predstojnikom dajejo oporo in opozarjajo na tveganja, dajejo priporočila in svetujejo, s tem pa prispevajo k zakonitemu, smotrnemu in transparentnemu poslovanju proračunskih uporabnikov. Poudaril je pomen stalnega preverjanja obstoječih rešitev in iskanje novih možnosti za izboljšanje notranjega nadzora nad upravljanjem z javnimi sredstvi ter ob tem izrazil prepričanje, da bo tudi nova aplikacija e- Notranja revizija olajšala delo in pripomogla k večji učinkovitosti dela notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov.

Uvodnemu nagovoru so sledile prezentacije sodelavk z Ministrstva za finance Marije Arnuš in Vesne Milanovič, ki sta predstavili proračunski in računovodski vidik upravljanja javnih sredstev ter vpliv epidemije COVID-19 na javna sredstva, posebej na višino proračuna in zadolževanje.

Sledila je predstavitev Natalije Doles Planinšek iz Nove KBM, ki je predstavila prednosti uporabe informacijske rešitve v notranji reviziji. Njene informacije o koristnosti informacijske rešitve za notranje revizorje v finančni organizaciji so nas utrdile v prepričanju, da bo tudi sorodna aplikacija e-Notranja revizija, ki jo je urad pripravil za notranje revizorje proračunskih uporabnikov, zelo dobrodošel pripomoček notranjim revizorjem.

Iz Sektorja za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol Ministrstva za finance Republike Hrvaške, s katerim je urad v letu 2020 navezal stike in pričel z izmenjavo znanja in izkušenj pri razvijanju in usklajevanju sistema finančnega poslovodenja in notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih, smo na konferenci gostili notranjo revizorko Nikolino Bibić, ki nam je predstavila zanimivo temo o izvajanju skupnih revizij v javnem sektorju.

Irena Kure z Urada RS za nadzor proračuna, AFCOS (Anti-fraud coordination service) je v povezavi s tematiko zaščite finančnih interesov Evropske unije predstavila pomembnejše poudarke iz Letnega poročila Evropske komisije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam, Bogdan Necula iz Evropskega urada za boj proti goljufijam pa je predstavil njihov pristop k analizi podatkov.

V času, ki je obudil zavedanje o pomenu sodelovanja in odgovornosti posameznika tako do sebe, kot tudi do širše skupnosti, sta bili zelo poučni in zanimivi tudi predavanji Mihe Mazzinija na temo egoizma in družbene odgovornosti in naše gostje iz Združenih držav Amerike Deanne Sullivan na temo etike in integritete v turbulentnih časih.

Zaradi epidemioloških razmer smo letošnjo konferenco organizirali na daljavo, upamo pa, da se bomo naslednje leto ob novih zanimivih temah predavanj lahko  ponovno brezskrbno družili v živo.