Skoči do osrednje vsebine

V Inšpektoratu za šolstvo opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo opravljanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih poklicnih šolah, srednjih tehniških in strokovnih šolah, gimnazijah, višjih strokovnih šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacijah za izobraževanje odraslih in pri zasebnikih, ki izobražujejo po javno veljavnih programih. Prav tako nadzorujemo namensko porabo javnih sredstev pri teh izobraževanjih in izvrševanje zakonov, ki urejajo domove za učence in dijaške domove.

Vodstvo

Vizija in cilji

Vizija

 • Postati strokovno podporni steber vzgojno-izobraževalnega in športnega sistema.
 • Sistematično evalviramo nadzore z namenom odpravljanja sistemskih napak in boljšega zagotavljanja preventive.

Poslanstvo

 • Varujemo pravice tistih, ki vstopajo v proces vzgoje, izobraževanja in športa.
 • Nadzorujemo, svetujemo, ozaveščamo in pomagamo.
 • Soustvarjamo vključujoče in varno vzgojno-izobraževalno ter športno okolje.
 • Opolnomočamo deležnike za odgovornost in ukrepanje pri različnih oblikah nasilja.

Vrednote

 • Odgovornost; naloge opravljamo z zavedanjem, da za svoje odločitve odgovarjamo.
 • Strokovnost; vse dejavnosti inšpektorata izvajamo kakovostno in zakonito.
 • Spoštovanje; z lastnim spoštljivim odnosom do vseh, s katerimi smo v stiku, spodbujamo spoštljive odnose.
 • Sodelovanje; sodelujemo spoštljivo, enakopravno in strpno, tako med sodelavci kot drugimi deležniki.
 • Zadovoljstvo državljanov in zaposlenih; zadovoljni zaposleni nenehno iščemo izboljšave za svoje delo in za državljane.

Letni program dela za leto 2024

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo izvaja nadzor zakonitosti poslovanja na področju vzgoje in izobraževanja.

Na tej povezavi si lahko ogledate Letni program Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo za leto 2024.

Seznam evidenčnih naročil

V skladu z 21. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto.

na povezavi si lahko ogledate Seznam evidenčnih naročil 2022