Skoči do osrednje vsebine

Služba za poklicne kvalifikacije v zdravstvu opravlja naloge priznanja izobrazbe in/ali poklicne kvalifikacije v tujini, v in izven EU, z ali brez ponudbe za delo.

Sprejemamo vloge za vpis v register fizioterapevtov ter izdajamo potrdila o dobrem imenu za vpisane. Izdajamo potrdila o skladnosti poklicne kvalifikacije z Direktivo 2005/36/ES, pridobljene v Republiki Sloveniji za vse regulirane poklice v zdravstvu. Obravnavamo vloge za oprostitev pripravništva in strokovnega izpita za kandidate, ki so pripravništvo in/ali strokovni izpit za drugi zdravstveni regulirani poklic že opravili v Republiki Sloveniji.

Področje dela Službe se nanaša tako na operativno izvajanje nalog kot na spremljanje in tolmačenje področne zakonodaje, pri čemer sodelujemo pri vsebinskih spremembah s področja poklicnih kvalifikacij.

 • Poklicna kvalifikacija, pridobljena izven EU

  Štefanova ulica 5
  1000 Ljubljana

 • Poklicna kvalifikacija, pridobljena v EU - izdaja potrdil

  Štefanova ulica 5
  1000 Ljubljana

 • Postopek s ponudbo za delo v Republiki Sloveniji, poklicna kvalifikacija pridobljena izven EU

  Štefanova ulica 5
  1000 Ljubljana

Priznanje poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini

Fizioterapija