Skoči do osrednje vsebine

Vloga za preverjanje strokovne usposobljenosti in drugih pogojev za delavce v tehnološkem procesu in izdajo dovoljenja za opravljanje del in nalog upravljanja tehnološkega procesa v jedrskem ali sevalnem objektu

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v jedrskem ali sevalnem objektu in nadzora nad tem upravljanjem smejo opravljati le delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. V vlogi se za vsakega od delavcev navede:

 • osebno ime,
 • datum rojstva, kraj in občina ter država rojstva,
 • državljanstvo,
 • seznam šol, ki jih je končal,
 • podatke o delovnih izkušnjah,
 • kopije ustreznih spričeval,
 • potrdilo o uspešno opravljenem začetnem strokovnem usposabljanju in
 • kopijo potrdila o zdravstveni delazmožnosti za opravljanje del in nalog.

K vlogi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja mora upravljavec objekta za vsakega kandidata priložiti naslednje podatke in dokazila:

 • osebno ime,
 • datum rojstva,
 • vsako prekinitev ali spremembo dela in nalog v sevalnem ali jedrskem objektu, daljšo od treh mesecev in krajšo od šestih mesecev,
 • podatke o opravljenem stalnem strokovnem usposabljanju in
 • kopije potrdil o zdravstveni delazmožnosti za opravljanje del in nalog.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 92. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti in 8. člen Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih

Predviden rok za odločitev: do 90 dni