Skoči do osrednje vsebine

Vloga za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda

Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora najpozneje 40 mesecev pred iztekom veljavnosti obratovalnega dovoljenja predložiti Upravi za jedrsko varnost vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda,

 • vsebino, obseg in časovni načrt izvedbe občasnega varnostnega pregleda,
 • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Odobritev izvedbe občasnega varnostnega pregleda
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil:/

Pravna podlaga: 112. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni