Skoči do osrednje vsebine

Vloga za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda

Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora najpozneje 40 mesecev pred iztekom veljavnosti obratovalnega dovoljenja predložiti Upravi za jedrsko varnost vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe občasnega varnostnega pregleda,

  • vsebino, obseg in časovni načrt izvedbe občasnega varnostnega pregleda,
  • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil:/

Pravna podlaga: 112. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni