Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo mnenja h gradnji manj pomembnega sevalnega objekta

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo mnenja h gradnji manj pomembnega sevalnega objekta, 

  • projektno dokumentacijo,

  • elaborat o sevalni varnosti,

  • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o varnosti objekta.

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 98. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti in 23. člen Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni