Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete:

  • navedbo firme in sedeža pravne osebe,
  • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, 

  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta,

  • reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo,

  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost 

  • zadnjo potrjeno verzijo priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe (iz registra AJPES)

Pravna podlaga: 89. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Predviden rok za odločitev: do 60 dni

Iskalnik