Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete:

  • navedbo firme in sedeža pravne osebe,
  • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, 

  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta,

  • reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo,

  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost 

  • zadnjo potrjeno verzijo priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe (iz registra AJPES)

Pravna podlaga: 89. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Predviden rok za odločitev: do 60 dni