Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost

Navodila za oddajo vloge

Vlogo z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete:

 • navedbo firme in sedeža pravne osebe,
 • podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, 

 • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta,

 • reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo,

 • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost 

 • zadnjo potrjeno verzijo priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe (iz registra AJPES)

Pravna podlaga: 89. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

Predviden rok za odločitev: do 60 dni