Skoči do osrednje vsebine

Vloga za potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost po zaključenem občasnem varnostnem pregledu sevalnega ali jedrskega objekta.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu,

 • poročilo o občasnem varnostnem pregledu,

 • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Potrditev poročila o občasnem varnostnem pregledu
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 114. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni