Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje objekta, zaključek razgradnje objekta ali zaprtje odlagališča

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje objekta, zaključek razgradnje objekta ali zaprtje odlagališča

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za izdajo dovoljenja za obratovanje objekta, zaključek razgradnje objekta ali zaprtje odlagališča,

 • varnostno poročilo, ki mora biti dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem,

 • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o sevalni in jedrski varnosti objekta,

 • druga predpisana dokumentacija v Pravilniku o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za obratovanje objekta/zaključek razgradnje objekta/zaprtje odlagališča
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 109. in 110. člen Zakona o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni