Skoči do osrednje vsebine

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vlogo je potrebno vložiti pri Upravi za jedrsko varnost pred nameravanimi spremembami v zvezi z objektom ali načinom upravljanja z njim ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli, ki vplivajo ali bi posredno lahko vplivala na vsebino varnostnega poročila.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za odobritev pomembnih sprememb,

 • poročilo o varnostnem presejanju in varnostni oceni,

 • predlog spremembe varnostnega poročila,

 • strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o vplivu spremembe na sevalno ali jedrsko varnost objekta,

 • dodatno dokumentacijo, ki podpira predlagano spremembo (analize, standard, druge dokumente), če še ni bila dostavljena Upravi.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko). 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Vloga za odobritev pomembnih sprememb 
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil:/

Pravna podlaga: 116. in 117. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni