Skoči do osrednje vsebine

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vlogo je potrebno vložiti pri Upravi za jedrsko varnost pred nameravanimi spremembami v zvezi z objektom ali načinom upravljanja z njim ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli, ki vplivajo ali bi posredno lahko vplivala na vsebino varnostnega poročila.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za odobritev pomembnih sprememb,

  • poročilo o varnostnem presejanju in varnostni oceni,

  • predlog spremembe varnostnega poročila,

  • strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o vplivu spremembe na sevalno ali jedrsko varnost objekta,

  • dodatno dokumentacijo, ki podpira predlagano spremembo (analize, standard, druge dokumente), če še ni bila dostavljena Upravi.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil:/

Pravna podlaga: 116. in 117. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni

Iskalnik