Skoči do osrednje vsebine

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vloga za odobritev pomembnih sprememb

Vlogo je potrebno vložiti pri Upravi za jedrsko varnost pred nameravanimi spremembami v zvezi z objektom ali načinom upravljanja z njim ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli, ki vplivajo ali bi posredno lahko vplivala na vsebino varnostnega poročila.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za odobritev pomembnih sprememb,

  • poročilo o varnostnem presejanju in varnostni oceni,

  • predlog spremembe varnostnega poročila,

  • strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o vplivu spremembe na sevalno ali jedrsko varnost objekta,

  • dodatno dokumentacijo, ki podpira predlagano spremembo (analize, standard, druge dokumente), če še ni bila dostavljena Upravi.

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 (elektronsko)

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil:/

Pravna podlaga: 116. in 117. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni