Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo mnenja h gradnji ali spremembi namembnosti objekta v območju jedrskega ali sevalnega objekta

Vloga za izdajo mnenja h gradnji ali spremembi namembnosti objekta v območju jedrskega ali sevalnega objekta

Vlogo vložite pri Upravi za jedrsko varnost.

Za oddajo vloge potrebujete:

  • zahtevek za izdajo mnenja h gradnji ali spremembi namembnosti objekta v območju jedrskega ali sevalnega objekta,

  • projektno dokumentacijo,

  • predlog morebitnih sprememb varnostnega poročila.

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 97., 98. in 101. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 22. člen Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Predviden rok za odločitev: do 90 dni