Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo soglasja za poskusno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta

Vloga za izdajo soglasja za poskusno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta

Vlogo vložite pri Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost po zaključku gradnje.

Za oddajo vloge potrebujete:

 • zahtevek za izdajo soglasja za poskusno obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta,

 • varnostno poročilo, ki mora biti dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo v času gradnje,

 • mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost,

 • predpisano dokumentacija v Pravilniku o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (26. člen).

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Soglasje za poskusno obratovanje
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in 26. člen Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

Predviden rok za odločitev: do 60 dni