Skoči do osrednje vsebine

Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4. gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru Dogovora za razvoj regije

Rok za prijavo je potekel.

Predmet sofinanciranja so predlogi projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, ki so jih regije predlagale v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije. Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov skladno s pogoji javnega povabila.

Upravičenci

Upravičenci po tem javnem povabilu so občine in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Roki za prijavo

Rok za posredovanje vloge s strani upravičenca na Ministrstvo za infrastrukturo je 31. 1. 2021.

V kolikor nosilec projekta, vključenega v dogovor za razvoj regij – drugo povabilo v okviru prednostne naložbe 4.4., do vključno 31. 1. 2021 na posredniški organ ne bo posredoval administrativno, tehnično, finančno in vsebinsko ustrezne vloge za neposredno potrditev v okviru izvajanje kohezijska politike, se sredstva s tega projekta sprostijo.

Kronologija javnih povabil razvojnim svetom regij za dopolnitev Dogovora za razvoj regije

 • Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 13. 11. 2017 (pdf).
 • Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 13. 12. 2017 (pdf).
 • Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 12. 07. 2018 (pdf).
 • Tretja sprememba drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 24. 4. 2019 
  • Poziv regijam (pdf). 
  • Tretja sprememba Drugega povabila (pdf). 
  • Drugo povabilo, čistopis po tretji spremembi (pdf).
 • Pojasnilo MGRT za regije glede spremembe drugega povabila 22. 5. 2020 (tif.)
 • Okrožnica MZI za regije glede dokazovanje zveznosti in zaprte finančne konstrukcije 22. 7. 2020 (pdf.)
 • Okrožnica MZI za regije glede oddaje vloge za neposredno potrditev operacije 9. 9. 2020 (pdf.)
 • Okrožnica MGRT za PN 4.4.: podaljšanje roka za oddajo vlog 25. 9. 2020 (pdf.)
 • Okrožnica MZI PN 4.4.: Pogoji za izdajo soglasij na predloge bistvenih sprememb ali vključitev novih projektov v DRR 27. 10. 2020 (pdf.)

 Dodatna navodila in usmeritve za pripravo projektov in vlog

 • Informativni dan DRR PN 4.4. dne 20. 6. 2018 na MIZŠ
  • Zapisnik (pdf).
  • Predstavitev pogojev in meril, priprava vloge (pdf).
  • Predstavitev izvajanja postopkov in gradnje državnih kolesarskih povezav – DRSI (pdf).
 • Predstavitev pogojev in meril PN4.4., priprava vloge, Lipica 20. 9. 2018 (pdf).

Pri projektiranju je potrebno upoštevati

 • Priloga 6  – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja
 • Priloga 7  – Pravilnik o kolesarskih površinah
 • Priloga 8– Pravilnik o kolesarskih povezavah
 • Napotki za izpolnitev vloge za neposredno potrditev operacije (pdf).
 • Napotki za upravičence za pripravo projekta – v pripravi

Vprašanja v zvezi s pripravo vlog za neposredno potrditev operacij pošiljajte na mzi-mobilen.si(at)gov.si

 • Vzorec partnerskega sporazuma (doc).
 • Vzorec pogodbe o medsebojnem sodelovanju (doc).

 Vloga za neposredno potrditev