Skoči do osrednje vsebine

Zeleno javno naročanje je naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.

Predmeti zelenega javnega naročanja

Zeleno javno naročanje podrobneje opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju, ki velja od 1. januarja 2018. V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 22 predmetov, to so:

 • električna energija,
 • živila in gostinske storitve,
 • tekstilni izdelki,
 • pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,
 • elektronska pisarniška oprema,
 • televizorji,
 • hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 • pohištvo,
 • grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
 • sanitarne armature,
 • oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,
 • stenske plošče,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
 • projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
 • vozila za cestni prevoz in storitve prevoza,
 • pnevmatike,
 • električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 • cestna razsvetljava in prometna signalizacija,
 • čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
 • vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje,
 • stavbno pohištvo, 
 • protihrupne cestne ograje. 

Za vsak predmet zelenega javnega naročanja uredba v 6. členu določa cilje, ki jih mora naročnik v postopku javnega naročanja doseči. V pomoč za dosego teh ciljev smo pripravili primere okoljskih zahtev in meril.

Okoljske zahteve in merila

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za javno upravo sta v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravila primere okoljskih zahtev in meril, ki jih naročnik lahko vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje, ki jih za posamezni predmet javnega naročila določa uredba. Primeri okoljskih zahtev in meril se glede na tehnološki razvoj, razmere na trgu ter zakonodajo in smernice Evropske unije in Republike Slovenije posodobljajo najmanj vsaki dve leti.

Zeleno javno naročanje v evropskem prostoru

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi, je Evropska komisija pripravila priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), dostopen v angleškem jeziku, ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske zahteve za več skupin izdelkov in storitev.

Evropska komisija je vzpostavila tudi tako imenovani GPP Helpdesk, dostopen v angleškem jeziku, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo ustrezne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.