Skoči do osrednje vsebine

Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje določimo cilje za morske vode ter hkrati vsakih šest let zagotovimo ažuren pregled vplivov človekovega delovanja na morske vode. V okviru načrta upravljanja z morskim okoljem določimo tudi ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

Načrt upravljanja z morskim okoljem

Varstvo morskih voda se sooča s kompleksnimi in večplastnimi izzivi. Morske vode so pod velikimi pritiski zaradi dejavnosti, ki se izvajanja na kopnem in morju. Kot orodje za doseganje predpisanih ciljev v šestletnih ciklih pripravljamo načrt upravljanja z morskim okoljem. Z načrtom upravljanja z morskim okoljem za vsako šestletno obdobje ocenimo okoljsko stanje morskih voda, ugotovimo pritiske na morske vode, določimo program spremljanja stanja morskih voda in določimo program ukrepov za doseganje dobrega stanja morskih voda.

Celovita presoja vplivov na okolje za Načrt upravljanja z morskim okoljem

Za Načrt upravljanja z morskim okoljem za obdobje med leti 2017 in 2021 je bila izvedena celovita presoja vplivov za okolje. Izdelano je bilo okoljsko poročilo in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na morske vode.

Iskalnik