Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva Pariz

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek diplomatsko-konzularnega predstavništva nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Potovanja v Francijo, Maroko in Monako

Informacije o potovanju v omenjene države in druge koristne napotke najdete na strani posamezne države:

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V temi Pomoč slovenskih predstavništev v tujini preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Konzularne takse

Za opravljene konzularne storitve je potrebno plačati ustrezno konzularno takso, ki jo lahko poravnate z gotovino ali nakazilom na bančni račun veleposlaništva. Plačevanje s plačilnimi karticami v veleposlaništvu ni mogoče.

Podatki za nakazilo

IBAN: FR76 3000 3031 1000 0509 4671 689
Banka: Société Générale
SWIFT koda banke: SOGEFRPP
Naziv prejemnika: Ambassade de la République de Slovénie à Paris

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo potnega lista.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo potnega lista odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

 • stari potni list (če ga imate, sicer pa veljavno javno listino s fotografijo),
 • biometrično fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo in ustreza navodilom Ministrstva za notranje zadeve.

Izdaja in veljavnost

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo deset let, državljanu, staremu od tri do 18 let, z veljavnostjo pet let, in državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo tri leta.

Veljavnost potnega lista in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. leta dalje – 115 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 76 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 57 EUR,
 • 1 leto – 47 EUR.

Potni list se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora potni list pristojnemu organu izročiti v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potnega lista,
 • spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list ni več mogoč,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovan ali obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vpis spremembe naslova

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi naslova pristojnemu organu predložiti potni list za vpis spremembe vanj. Vlogi je treba priložiti:

 • veljaven potni list, v katerem je še prosta rubrika za vpis novega naslova,
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu.

Vpis spremembe je takse prost.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice odda osebno. V nekaterih primerih je potrebno tudi soglasje drugega starša. Za mladoletnega otroka vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

Izdaja in veljavnost

Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od treh let. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od tri do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Veljavnost osebne izkaznice in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti – 76 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 60 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 44 EUR,
 • trajna osebna izkaznica – 76 EUR.

Osebna izkaznica se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • spremeni stalno prebivališče,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana ali obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista ali osebne izkaznice

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potnega lista ali osebne izkaznice v tujini takoj naznaniti pristojnim organom v Republiki Sloveniji ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu.

Postopek na diplomatsko-konzularnem predstavništvu

Pogrešitev se najprej prijavi policiji ali drugemu pristojnemu organu, da se pridobi potrdilo o prijavi pogrešitve. Potrdilo se predloži diplomatsko-konzularnemu predstavništvu, pri katerem je treba podati izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta. Pri tem je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je državljan za podano neresnično izjavo kazensko in materialno odgovoren. Diplomatsko-konzularno predstavništvo na tej podlagi prekliče veljavnost pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta.

Naznanitev pogrešitve dokumenta je takse prosta.

Naznanitev pogrešitve preko e-uprave

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi prek portala e-uprava:

Po prijavi pogrešitve

Diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko izda potni list za vrnitev (angleško Emergency travel document oziroma ETD) z veljavnostjo do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, kjer ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen zgolj vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v druge države na svojem potovanju. Pozanimati se morate tudi glede vizumov, ki jih je treba za tak dokument dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, in/ali držav, skozi katere boste potovali.

Postopek

Za pridobitev potnega lista za vrnitev je treba:

 • predložiti originalno potrdilo o prijavi pogrešitve,
 • predložiti fotografijo,
 • poravnati konzularno takso v višini 19,00 EUR.

Urejanje stalnega ali začasnega naslova v tujini se lahko uredi v veleposlaništvu.

Obrazca:

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o državljanstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o samskem stanu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini – konzularna taksa znaša 38 EUR,
 • potrdila o živetju – potrditev obrazca za slovenske državljane je takse prosta, konzularna taksa potrditve obrazca za tujca je 13 EUR,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo – konzularna taksa znaša 55 EUR.

Poroka in PACS (Le pacte civil de solidarité) v Franciji

Če se nameravate poročiti v Franciji, se zakonska zveza oz. partnerska zveza - PACS sklepa v skladu s francosko zakonodajo. Za vse potrebne informacije se morate obrniti na pristojni matični urad (Mairie) v kraju, kjer se nameravate poročiti oz. kjer vsaj eden od bodočih zakoncev prebiva. Francoski matični urad za sklenitev zakonske zveze oz. PACS od tujcev zahteva certificat de coutume (potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze ali PACS).

Certificat de coutume na zaprosilo stranke izda veleposlaništvo na podlagi potrdila o samskem stanu, ki ga izda pristojna upravna enota v Sloveniji.

Potrdilo o samskem stanu lahko stranka pridobi sama in pošlje po mailu na consular.paris@gov.si ali za posredovanje pri pridobivanje potrdila o samskem stanu zaprosi Veleposlaništvo.

Konzularne takse:

 • vloga za potrdilo o samskem stanu in vročitev – konzularna taksa znaša 19 EUR – obrazec,
 • izdaja potrdila certificat de coutume – konzularna taksa znaša 38 EUR.

Naknadni vpis poroke

Če državljan sklene zakonsko zvezo na ozemlju Francije, mora čim prej urediti naknadni vpis zakonske zveze v matični register Republike Slovenije.

V postopku je potrebno predložiti:

Naknadni vpis razveze

Za priznanje tujih sodnih odločb-razveznih sodb, izdanih pred letom 2004, je pristojno okrožno sodišče v Sloveniji.

Državljan ta del postopka ureja sam. Pristojno sodišče v Republiki Sloveniji stranki v postopku neposredno nudi pomoč in posreduje ustrezne usmeritve. 

V postopku se predloži:

 • predlog za priznanje tuje sodne odločbe,
 • sodna odločba o razvezi, opremljena z uradnim prevodom v slovenski jezik,
 • potrdilo o pravnomočnosti sodbe (certificat de non-appel), ki ga izda pristojno apelacijsko sodišče ali kasacijsko sodišče v primeru sporazumne razveze. Potrdilo mora biti uradno prevedeno v slovenski jezik. 

Plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Ko je državljan prejel priznano tujo sodno odločbo, lahko naknadni vpis razveze in morebitno spremembo imena ureja preko Veleposlaništva.

Za priznanje tujih sodnih odločb-razveznih sodb, izdanih po letu 2004, je pristojna upravna enota.

Stranka se za posredovanje lahko obrne na Veleposlaništvo.

V postopku se predloži:

 • sodna odločba o razvezi, sporazumna razveza v obliki notarskega zapisa, ali potrdilo v skladu z 39. členom Uredbe sveta (ES) št. 2201/2003, opremljeno z uradnim prevodom v slovenski jezik,
 • potrdilo o pravnomočnosti sodbe (certificat de non-appel), ki ga izda pristojno apelacijsko sodišče ali kasacijsko sodišče v primeru sporazumne razveze. Potrdilo mora biti uradno prevedeno v slovenski jezik,
 • zapisnik o spremembi priimka po razvezi (zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v 12 mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po 12 mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota).

Seznam sodno zapriseženih prevajalcev za slovenski jezik v Franciji

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Skladno z ZDRS se lahko državljanstvo pridobi po rodu, kar pomeni, da oseba sledi v državljanstvo Republike Slovenije svojima staršema ali vsaj enemu od njiju, če je bil ta slovenski državljan ob rojstvu osebe.
 
Državljanstvo se lahko pridobi tudi z naturalizacijo, to je s predpisano dobo dejanskega in neprekinjenega prebivanja v Republiki Sloveniji, če izpolnjuje še vse druge, zakonsko določene pogoje za sprejem v državljanstvo. 
 
Slovenska zakonodaja glede pridobitve državljanstva z naturalizacijo loči redno naturalizacijo, ki predvideva desetletno dobo prebivanja tujca v Sloveniji, in naturalizacijo z olajšavami, ki predvideva krajšo dobo dejanskega prebivanja tujca v Sloveniji in omogoča pridobitev državljanstva pod lažjimi pogoji le nekaterim kategorijam tujcev (če je oseba poročena s slovenskim državljanom; če je oseba izgubila slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka; če je oseba slovenski izseljenec ali njegov potomec; če je oseba brez državljanstva (apatrid); če je oseba begunec; če je oseba v Republiki Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj visokošolski študij; če je oseba rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva; če je oseba mladoletna in živi v Sloveniji).

Poleg redne naturalizacije obstaja izredna naturalizacija, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva, če to koristi državi v družbenem življenju, zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, in predvideva enoletno dobo dejanskega prebivanja v Sloveniji ter omogoča pridobitev državljanstva pod lažjimi pogoji, med drugim tujcu dopušča ohranitev dotedanjega državljanstva.

Prenehanje državljanstva Republike Slovenije je mogoče z odpustom ali odrekom.

Na veleposlaništvu v Parizu lahko vložite prošnjo za:

 • naknadni vpis rojstva otroka in pridobitev državljanstva s priglasitvijo (po rodu);
 • ugotovitev državljanstva;
 • sprejem v državljanstvo z izredno naturalizacijo.

Vlagatelj oziroma zakoniti zastopnik mora izpolniti in podpisati slovenski obrazec, predložiti potrebno dokumentacijo in plačati konzularno takso.

Vsi izpiski iz francoskih matičnih registrov naj bodo izdani na mednarodnem obrazcu (po Dunajski konvenciji o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih oziroma za tujino, 1976).

Dokumentacija iz držav, ki niso podpisnice katere od konvencij o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (Dunajske in Pariške konvencije), mora biti overjena z žigom Apostille in prevedena v slovenski jezik pri uradnem tolmaču.

Za postopke, ki potekajo v Sloveniji, lahko oseba imenuje pooblaščenca v Sloveniji, ki zanjo vloži vlogo v Sloveniji, plača takso, spremlja celoten postopek in zanjo sprejema dokumentacijo. Pri tem opozarjamo, da so na datum vročitve določene dokumentacije vezani nekateri zakonski roki (na primer pritožbe), zato je treba vročeno dokumentacijo skrbno pregledati.

Priglasitev v državljanstvo

Če je otrok rojen v tujini in sta ob njegovem rojstvu oba starša državljana Republike Slovenije, samodejno pridobi slovensko državljanstvo. Postopek evidentiranja državljanstva se izvede na zahtevo staršev na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, upravni enoti ali ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Rok za vložitev take zahteve ni določen.

Če je otrok rojen v tujini in je ob njegovem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu le, če ga starši priglasijo v slovensko državljanstvo do dopolnjenega 18. leta starosti. V tem primeru otrok ne pridobi slovenskega državljanstva z rojstvom, ampak je za to potrebna posebna izjava volje tistega od staršev, ki je ob otrokovem rojstvu slovenski državljan. Izjava o priglasitvi se lahko vloži na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, upravni enoti ali ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in ob katere rojstvu je bil samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, starši pa je do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do izpolnjenega 36. leta starosti da izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije. Izjava o priglasitvi se lahko vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, upravni enoti ali ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.

Ugotovitev državljanstva

Postopek ugotovitve državljanstva je vezan na posebne okoliščine vsakega posameznika in se uporablja, ko prosilec ne ve, ali ima on ali njegovi starši/stari starši slovensko državljanstvo (so se odselili z ozemlja Slovenije že pred desetletji, niso vpisani v državljanske knjige, niso vpisani v register slovenskih državljanov in drugo). V tem postopku uradna oseba v Sloveniji ugotavlja državljanstvo za konkretno osebno ob upoštevanju predpisov o državljanstvu, ki so veljali na današnjem območju Republike Slovenije ob rojstvu osebe in do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo.

Postopek utegne biti dolgotrajen, saj je treba preučiti starejšo zakonodajo in vse okoliščine primera. Uradna oseba ob koncu postopka izda ugotovitveno odločbo (»pozitivno« – prosilec že ima slovensko državljanstvo, ali »negativno« – prosilec nima slovenskega državljanstva). Če državljanstva nima, lahko vloži vlogo za izredno naturalizacijo.

Izredna naturalizacija

Polnoletni slovenski izseljenec oziroma njegov potomec do drugega kolena v ravni črti lahko pridobi državljanstvo v postopku izredne naturalizacije. V tem primeru Vlada RS na podlagi dokumentacije in mnenj pristojnih organov v Republiki Sloveniji ugotavlja korist države, v tem primeru iz nacionalnih razlogov.

Prosilec v postopku izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oziroma aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali odpust iz slovenskega državljanstva zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem v slovensko državljanstvo. Prošnji priloži še priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Obstoj nacionalnih razlogov na podlagi mnenja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije. Za oblikovanje mnenja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pridobi priporočilo pristojnega diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Listina, podpis ali rokopis, katerega vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overi.

Prosimo, da se pri slovenskih organih, ki jim je listina namenjena, predhodno pozanimate, ali overitev veleposlaništva zadostuje!

Konzularne takse za overitve podpisa :

 • overitev podpisa na zasebni listini –  19 EUR,
 • overitev fotokopije – 14 EUR za prvo stran in 6 EUR za vsako naslednjo stran.

Vse države Evropske unije so pogodbenice Konvencije o odpravi potrebe overitve tujih javnih listin, podpisane v Haagu 5. 10. 1961. V skladu s to konvencijo pristojni organ overi javno listino s potrditvijo Apostille, s čimer se potrjuje pristnost podpisa, pečata in svojstvo podpisnika. Ta potrditev je končna za državo in se ne nadoverja. Javna listina, ki je overjena s to potrditvijo, se prizna v vseh državah pogodbenicah te konvencije. Po tej konvenciji se ne overjajo listine, ki se neposredno nanašajo na trgovinske ali carinske zadeve, pa tudi ne listine, ki so jih izdala diplomatsko-konzularna predstavništva.

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU

V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije v EU oproščene legalizacije in potrditve z žigom Apostille. Za nekatere listine (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da listin ni treba prevajati, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil p ripravljen v kateri koli državi članici EU.

Oprostitev legalizacije in potrditve z žigom Apostille velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za:

 • listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
 • upravne listine,
 • notarske listine,
 • uradne izjave na zasebnih listinah,
 • diplomatske in konzularne listine.

 

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več spodaj navedenih dejstev. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah:

 • rojstvo,
 • smrt,
 • potrdilo o živetju,
 • ime,
 • zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan,
 • razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze,
 • registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva,
 • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti,
 • starševstvo ali posvojitev,
 • stalno prebivališče in/ali začasno prebivališče,
 • državljanstvo,
 • nekaznovanost,
 • kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici.

 

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen. Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina. Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje, preko katerega lahko dostopate tudi do obrazcev.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Konzulati s častnim konzulom

Častni konzularni funkcionarji (večinoma tuji državljani) nimajo neposrednih konzularnih pristojnosti. Dopolnjujejo mrežo slovenske diplomacije, ne morejo je pa v celoti nadomestiti. Lahko svetujejo, nudijo koristne informacije, kaj več pa jim ta status ne omogoča. Svoje delo opravljajo brez plačila, v svoji organizaciji in za svoj denar.

Kaj lahko storijo častni konzuli za vas?

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov