Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Generalnega konzulata Trst

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek generalnega konzulata nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Potovanja v Italijo

Informacije o potovanju v Italijo in druge koristne napotke najdete na spletni strani Italija.

Kaj lahko konzulat stori za vas?

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V temi Pomoč slovenskih predstavništev v tujini preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Ozemeljska pristojnost

Generalni konzulat v Trstu je pristojen za dežele Furlanija Julijska krajina, Veneto, Tridentinska-Gornje Poadižje/Južna Tirolska.

Za dežele Lombardija, Piemont, Emilia Romagna, Liguria ter avtonomno deželo Dolina Aoste je pristojen Generalni konzulat v Milanu.

Za vse ostale dežele v Republiki Italiji ter za San Marino, Malto in Tunizijo je pristojno Veleposlaništvo v Rimu.

Oddaja vloge

Vloga za izdajo potnega lista se lahko vloži na katerikoli upravni enoti v RS oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, starejšemu od 12 let, odvzame prstna odtisa.

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini začasno prebivajo, lahko vlogo za potni list vložijo pri domači Upravni enoti (Upravni enoti stalnega prebivališča).

Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.

Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.

Preko elektronske pošte na sloconsulate.trieste@gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (ponedeljek-torek-sreda-petek med 10:00 in 12:00). V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da navedete svoje polno ime, datum in kraj rojstva, ter naslov prebivališča. Podatke bomo preverili in tako ugotovili ali lahko za dokument zaprosite oziroma ali morate predhodno urediti vpis podatkov.

S seboj prinesite:

 • potni list Republike Slovenije. Če potnega lista nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.
 • dokazilo o plačani konzularni taksi (transakcijski račun Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu, Iban: IT78L0892802204010000016678, BIC: CCRTIT2TV00, Zadružna kraška banka-Banca di credito cooperativo del Carso) Konzularne takse znašajo:
  • 115 EUR za PL z veljavnostjo 10 let – za vse polnoletne osebe
  • 76 EUR za PL z veljavnostjo 5 let – za osebe od 3 do 18 let starosti
  • 57 EUR za PL z veljavnostjo 3 let – za osebe do 3 let starosti
 • fotografijo (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve)
  • velikost fotografije: 3,5 x 4,5 cm
  • obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih   straneh mora biti  3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba
  • slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro, nikakor pa ne belo ali temnomodro
  • oseba ne sme kazati zob
  • glava poravnana, nos na sredini slike
  • ostrina in kontrast sta pomembna
  • obraz enakomerno osvetljen in brez senc
  • za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne   sme biti vidnega odseva)
  • pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
  • pri svetlolasih oziroma belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.
 • obrazec za pridobitev potnega lista

Uporaba biometričnih podatkov

Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred zlorabami, kot sta ponarejanje ali prenarejanje dokumentov, predstavlja pa tudi pomemben korak v boju proti terorizmu.

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer tako, da se primerja biometrične značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov za vse države članice določa Uredba EU, sprejeta leta 2004. Vse države članice EU, tudi Republika Slovenija, so morale do 28. avgusta 2006 začeti izdajati biometrične potne listine prve generacije z dodano biometrijo podobe obraza, z 28. junijem 2009 pa morajo vse države članice EU začeti izdajati biometrične potne listine druge generacije z biometrijo dveh prstnih odtisov.

Uredba je implementirana v novelo Zakona o potnih listinah in Pravilnik o izvrševanju zakona o potih listinah. Tako slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

 • starostna meja za zajem prstnih odtisov ob vložitvi vloge je dopolnjeno 12. leto starosti otroka;
 • državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Če zaradi zdravstvenih razlogov odvzem prstnega odtisa kazalca ni mogoč, se odvzame prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);
 • če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;
 • če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;
 • odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne bodo hranili ter se bodo po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrisali;
 • prstni odtisi bodo shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se bodo lahko uporabljali izključno za namen izvajanja mejne kontrole, kar zagotavlja najvišjo možno zaščito posameznika iz vidika uporabe njegovih biometričnih podatkov.

Izguba/odtujitev potnega lista

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Dokument za vrnitev v domovino vam lahko izda diplomatsko – konzularno predstavništvo. Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta ter sliko. Prav tako mora prosilec dokazati svojo identiteto, za kar potrebuje nek osebni dokument s fotografijo. Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Stranka mora vlogo vložiti osebno, pri čemer za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo vloži njegov zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se preveri istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, za katerega zakoniti zastopnik vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice, če je otrok že dopolnil 8 let. Stranka mora vlogi priložiti ustrezno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm kot je določeno v 8. členu Pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici.

Konzularne takse za izdajo osebne izkaznice znašajo:

 • za osebno izkaznico z veljavnostjo do 10 let 70,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 76,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 5 let 54,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 60,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 3 leta 38,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 44,00 EUR,
 • za osebno izkaznico z veljavnostjo 1 leta 31,00 EUR + 6,00 EUR za vlogo, skupaj 37,00 EUR.

Nakazilo je potrebno predhodno nakazati na transakcijski račun Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu Iban: IT78L0892802204010000016678, BIC: CCRTIT2TV00 (Zadružna kraška banka-Banca di credito cooperativo del Carso).

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze v tujini

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo v tujini, potrebujejo potrdilo "nulla osta", ki ga izda Generalni konzulat RS v Trstu - to je potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze.

Za izdajo potrdila je potrebno predložiti:

 • vlogo;
 • potrdilo upravne enote o samskem stanu (izvirnik) za oba zakonca oz partnerja, če sta državljana Republike Slovenije;
 • izpisek iz rojstne matične knjige za slovenskega državljana (izvirnik);
 • osebni dokument obeh bodočih zakoncev oz partnerjev (osebna izkaznica ali potni list), iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki;
 • če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo CDS, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost);
 • poravnati konzularno takso v znesku 38,00 € (možno je nakazilo na transakcijski račun Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu Iban: IT78L0892802204010000016678, BIC: CCRTIT2TV00 (Zadružna kraška banka-Banca di credito cooperativo del Carso), z navedbo namena nakazila »Ime Priimek – nulla osta poroka«).

Po izdaji dokumenta »nulla osta« vam bo generalni konzulat vrnil izvirnike dokumentov (z izjemo vloge), ki so bili dostavljeni v postopku njegove izdaje.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Listina, podpis ali rokopis, katerega vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overi.

Prošnja za overitev

Prenos posmrtnih ostankov in izdaja posmrtnega potnega lista

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:

 • potni list
 • izpisek iz MKU
 • potrdilo zdravnika o vzroku smrti (za žaro ni nujno)
 • dovoljenje (posmrtni potni list) pristojnega organa države v kateri je nastopila smrt za prevoz posmrtnih ostankov v tujino
 • potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve)
 • potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

Pomoč pri zbiranju sredstev za vrnitev v domovino

V primeru, da se v tujini znajdete brez finančnih sredstev, vam lahko diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije pomaga tako, da z vašimi sorodniki, prijatelji ali delodajalci vzpostavi stik v primeru, da so vam pripravljeni posredovati denar ali financirati vozovnico za vrnitev v Republiko Slovenijo.

Za pridobitev številke računa, kamor se nakaže denarna sredstva za vrnitev v Republiko Slovenijo, lahko stopite v kontakt tudi s Konzularno službo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije na telefonski številki 01 478 2305 ali po elektronski pošti konzularne-zadeve.mzz@gov.si oziroma dežurno službo ministrstva na telefonski številki 01 478 2219, ki je dosegljiva ves čas.

Denar se lahko precej hitro nakaže tudi preko za to usposobljenih komercialnih podjetij, kot na primer, Western Union ali Money Gram.

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Prošnje za izpiske porok, rojstev, smrti zavedenih v Sloveniji naslovite na Generalni konzulat z obrazložitvijo za kakšen namen potrdilo potrebujete. Konzularna taksa znaša 19€ in mora biti nakazana ali plačana v gotovini.

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov