Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V družbi Eternit danes opravljen tudi izredni inšpekcijski inšpektorja za okolje in naravo

  Anhovo, 31. 7. 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je zaradi onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu naselja Anhovo 31. julija opravila inšpekcijski pregled v družbi Eternit Slovenija d. o. o.
  Ugotovljeno je, da je dne 24.7.2020 zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave Eternit Slovenija d. o. o. industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v javno vodovodno omrežje. Napaka je bila istega dne odpravljena. Proizvodnja je zaradi kolektivnega dopusta od 25.7.2020 v družbi začasno stavljena. Ugotovitveni postopek je še v teku.

 • Etažne lastnike bo drago stalo nesodelovanje pri postopku legalizacije objekta

  V postopku vzpostavitve zakonitega stanja večstanovanjskega objekta v uporabi je medsebojno sodelovanje etažnih lastnikov izredno pomembno. Pristojni upravni organ za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj preveri tudi lastninsko pravico ter soglasja etažnih lastnikov. Zaradi nesodelovanja etažnih lastnikov se vzpostavitev zakonitega stanja objekta zaplete, ali je sploh ni mogoče vzpostaviti. Odločba gradbenega inšpektorja o prepovedi uporabe nelegalnega objekta, pa velja za vse stanovalce enako. Odločbo, ki zanje dejansko pomeni prepoved uporabe dela objekta v katerem živijo, se vroči vsem etažnim lastnikom.

 • Akcije nadzora za preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID 19 in drugih bolezni

  Ljubljana, 28.07.2020 Predstavniki Inšpekcije za okolje Finančne uprave in Policije so julija nadaljevali naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov. Poudarek nadzorov je bil na področju preprečevanja okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo COVID-19 oziroma na preprečevanju nezakonitega ravnanja in prevoza s sanitarnimi odpadki. Način zbiranja, prevažanja, obdelave in na koncu odstranitve sanitarnih odpadkov je ključnega pomena za omejevanje širjenja epidemije.

 • Ljubljanski kriminalisti zaključili kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč

  Ljubljana, 22. julij 2020. Ljubljanski kriminalisti so po ovadbi Inšpektorata za okolje in prostor uvedli kriminalistično preiskavo podjetja z območja Moravč. V začetku julija 2020 so kriminalistično preiskavo zaključili z ugotovitvijo utemeljenega suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Zoper odgovorne osebe so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

 • Akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov v mesecu juniju.

  V mesecu juniju so bile v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) in mednarodne operacije RETROVIRUS, izvedene številne naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov.

 • Inšpektorji za okolje o pravni praksi na področju ravnanja z zemeljskimi izkopi

  Inšpektorat za okolje in prostor je za okoljske inšpektorje izvedel izobraževanje na temo pravne prakse na področju ravnanja z zemeljskimi izkopi s primeri. Udeleženci so se seznanili z razsodbami sodišč in odločbami drugostopenjskega organa.

 • Onesnaženje potoka Kopica

  17. 6. 2020 je okoljska inšpektorica opravila izredni inšpekcijski nadzor zaradi onesnaženja potoka Kopica blizu bioplinarne Lendava. Ugotovila je, da so v bioplinarni, dan prej, 16.junija, črpali tekočino iz fermentorja F4 in hale bioplinarne na sosednja kmetijska zemljišča, od koder je snov stekla v potok Kopica in povzročila onesnaženje vode na območju ob bioplinarni in dolvodno v vasi Petišovci v njem.

 • Kljub gradbenemu dovoljenju nelegalna gradnja na kmetijskem zemljišču

  V sklopu Inšpektorata RS za okolje in prostor deluje gradbena inšpekcija. Ena od temeljnih nalog gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov, predvsem preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov. Inšpektorji uvedemo inšpekcijski postopek izključno po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega postopka je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne pobude oziroma prijave odločilna naša presoja.

 • Inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda

  Zaradi stanja Blejskega jezera, je inšpektorica za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, po uradni dolžnosti, pri lastniku lokalne gospodarske javne infrastrukture na Bledu - Občini Bled, izvedla kontrolni inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda, aglomeracije Podhom in Zasip, ki mejita na Blejsko jezero.

 • Analiza uvoza oziroma izvoza odpadkov iz tretjih držav v letu 2019

  V lanskem letu je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 3018 izvoznih carinskih deklaracij za odpadke, od tega za slovenska podjetja 2279 deklaracij, 739 deklaracij pa je bilo sprejetih za podjetja iz drugih držav članic EU. V skoraj 2/3 deklaracij sta bili namembni državi Bosna in Hercegovina in Srbija, predvsem za odpadno plastiko, gorivo pripravljeno iz odpadkov (RDF) ter odpadne kovine.

 • Okoljski inšpektorji preverili prijave skladiščenja pepela v Zalogu in Postojni

  Zaradi informacij o nedovoljenem odlaganju oziroma skladiščenju pepela v Zalogu in Postojni, sta inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor opravila inšpekcijska pregleda po uradni dolžnosti.

 • Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov na mejnem prehodu Fernetiči

  Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so v sodelovanju s predstavniki Policije in FURS, 19. 5. 2020, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov na mejnem prehodu Fernetiči, tako na vstopu v Slovenijo, kot na izstopu iz Slovenije. V okviru nadzora so bile pregledane tri pošiljke odpadkov na izstopu iz Slovenije ter sedem pošiljk na vstopu v Slovenijo.

 • Drugostopenjski organ odločil o pritožbah Kemisa

  Ljubljana, 18. maja 2020. V skladu ZZUSUDJZ se šteje, da je bila družbi Kemis d. o. o., danes vročena pošta, v kateri so bile odločbe drugostopenjskega organa glede pritožb Kemisa na odločbe gradbenega inšpektorata, izdane 28. 2. in 3. 3. 2020. Drugostopenjski organ je tri pritožbe zavrnil, eno pa je vrnil organu prve stopnje v ponovno odločanje.

 • Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov na mejnem prehodu Karavanke

  Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so v ponedeljek, 11. 5. 2020, skupaj s predstavniki Policije in FURS, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov na mejnem prehodu Karavanke. Poleg omenjenih nadzornih organov so v skladu s svojimi pristojnostmi izvajali nadzor še inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo.

 • Imenovanje vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor

  Ljubljana, 11. 5. 2020. Z današnjim dnem je prevzel delo vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor Franc Rančigaj.

 • Inšpektorji za okolje in policisti ponovno začeli izvajati nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov

  Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so na avtocestni kontrolni točki Log Brezovica, v sodelovanju s predstavniki Policije, izvedli akcijo nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. To je bila prva skupna akcija po razglasitvi epidemije COVID-19.

 • Vpliv COVID-19 na pridobivanje dokumentov za čezmejno pošiljanje odpadkov

  Evropska komisija je izdala smernice o pošiljkah odpadkov v trenutni situaciji Covid-19. Komisija poziva države članice, da pri pošiljanju odpadkov preko meja zagotovijo, da se vsi tovori hitro pripeljejo do cilja, brez zamud in da zagotovijo, da imajo pošiljke odpadkov dostop do mejnih prehodov na zelenem pasu.

 • Inšpektorat za okolje in prostor je uvedel začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku

  Inšpektorat za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-19.

 • Za zanesljive informacije v zvezi s koronavirusom pokličite 080 1404

  V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center na brezplačni telefonski številki 080 1404.

 • Imenovanje  vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor

  Ljubljana, 12. marec 2020. Vlada  je izdala odločbo o imenovanju dr. Dragana Matića za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, vendar največ za tri mesece, od 16. 3. 2020 do 15. 6. 2020.