Skoči do osrednje vsebine

Četrtina transformatorjev nima opravljenih meritev elektromagnetnega sevanja

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Akcija nadzorov elektromagnetnega sevanja transformatorjev je pokazala, da na območju I. stopnje varstva pred sevanjem, deluje več kot 16 tisoč transformatorskih postaj z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovoltov, ki so viri nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja ter da večina tistih, ki bi morali opraviti meritev elektromagnetnega sevanja (EMS), teh meritev ni opravila.

Visokonapetostni transformatorji z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovolta so viri nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja s frekvenco od 0 herca (Hz) do vključno 10 kilohercev (kHz) in z večjo nazivno napetostjo, pri kateri obratujejo od 1 kilovolta (kV) ter kot taki lahko predstavljajo pomemben vir elektromagnetnega sevanja v okolju, zato je Inšpektorat za okolje in prostor v letu 2020 izvedel usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih je preverjal, ali so bile za te vrste virov EMS izvedene prve meritve EMS in ali je njihovo obremenjevanje okolja z EMS v dovoljenih okvirih.

Inšpektorji za okolje so izvedli inšpekcijske nadzore pri vseh 5 slovenskih podjetjih za distribucijo električne energije, ki upravljajo s tovrstnimi transformatorji (Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.). Od distributerjev so pridobili sezname ciljnih transformatorjev z območja I. stopnje varstva pred sevanjem ter podatek, za katere od teh so bile izvedene prve meritve EMS in ali so za kateri transformator presežene dovoljene mejne vrednosti EMS.

Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji več kot 16 tisoč transformatorskih postaj z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovolti, ki so postavljeni na območju I. stopnje varstva pred sevanjem. Večina jih je začela z obratovanjem pred 1997, ko zakonodaja ni predpisovala izvedbe prvih meritev EMS (prve meritve so meritve, ki se izvedejo pri prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja). V akciji je bilo ugotovljeno, da je takih transformatorjev, ki so bili zgrajeni na območju I. stopnje varstva pred sevanjem po letu 1996, približno ena četrtina in da jih večina ni opravila prvih meritev EMS. Kršiteljem je inšpektorat odredil izvedbo meritev.

V akciji je bilo tudi ugotovljeno, da  so bile v vseh primerih, ko so bile meritve izvedene, izmerjene vrednosti precej manjše od dovoljenih mejnih vrednosti EMS.