Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Količine proizvedene električne in elektronske opreme (EEO) se iz leta v leto večajo. Posledično nastaja vse več odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), s katero se pogosto ne ravna ustrezno (sežiganje, odlaganje na odlagališčih, izvažanje v manj razvite države, in tako dalje). V Sloveniji pa se v zadnjih letih soočamo tudi s kopičenjem OEEO pri izvajalcih javnih služb (IJS).

Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2020 izvedel usmerjeno akcijo nadzora nad izvajanjem določb Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uredba OEEO) pri vseh nosilcih skupnih načrtov ravnanja z OEEO v Sloveniji, ki v imenu proizvajalcev, ki so pristopili k posameznemu nosilcu skupnega načrta, za njihov račun zagotavljajo zbiranje in obdelavo zbrane OEEO. To so Zeos d. o. o., Slopak d. o. o., Trigana d. o. o., Recikel d. o. o. in Interseroh d. o. o.

Ugotovljeno je bilo, da nosilci skupnih načrtov skladno z zahtevami Uredbe OEEO vodijo sezname proizvajalcev in evidence o zbranih in v obdelavo oddanih ter obdelanih OEEO, da imajo zavezanci ustrezno izdelane skupne načrte in da vsi pravočasno poročajo Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) o količinah in deležih zbrane in obdelane OEEO po posameznih razredih EEO v preteklem koledarskem letu. Ugotovljeno je bilo tudi, da so nekateri nosilci skupnih načrtov v letu 2018 zbrali in obdelali večji, drugi pa manjši delež OEEO od predpisanega v Sklepu Vlade Republike Slovenije (RS) za leto 2018.

Prav tako se je pokazalo, da z inšpekcijskim ukrepom ni mogoče prisiliti nosilca skupnega načrta v dogovor za finančno izravnavo obveznosti ali v zahtevo po taki izravnavi, saj finančna izravnava v Uredb OEEO ni določena kot obveznost, temveč kot možnost, v kolikor se deležniki v sistemu zbiranja in obdelave OEEO zanjo odločijo, za urejanje gospodarskih razmerij (zaradi ne-izravnav oziroma morebitne poslovne škode) pa je pristojno sodišče splošne pristojnosti.