Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzorov nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2020, prvič izvedel akcijo nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Akcija je bila zasnovana skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Pri nadzorih pa so sodelovali tudi sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so izvedli obročkanje ptic izpuščenih v naravo.

V akciji je bilo izvedenih 42 nadzorov. V 16. inšpekcijskih postopkih so inšpektorji ugotovili kršitve, v 17. kršitve niso bile ugotovljene, v 9. pa je postopek še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja. Uvedenih je bilo 14 prekrškovnih postopkov. Najpogostejša kršitev je bila nezakonito zadrževanje prostoživečih ptic v ujetništvu (11 kršitev), sledila je nezakonita gojitev (5 kršitev) in nezakonit odvzem iz narave (4 kršitve). Dvakrat so inšpektorji obravnavali prodajo preparata (nagačene ptice) in uničenje lastovičjih gnezd, po enkrat pa prodajo živega laboda in pobeg v naravo. V inšpekcijskih postopkih je bilo v naravo izpuščenih 15 ptic, ki so jih zavezanci nezakonito zadrževali v ujetništvu.

V okviru akcije je bil zaenkrat ugotovljen le en kršitelj, ki je brez dovoljenja gojil večje število ptic, sicer je šlo pri zavezancih, kjer so odkrili kršitve večinoma za majhno število osebkov in prav tako majhno število kletk, kamor bi lahko nameščali potencialno ujete ptice. Pri zavezancih (tistih, ki imajo dovoljenje za gojitev) inšpektorji v glavnem niso odkrili kršitev. Kršitve lova, zadrževanja in gojitve v večjem obsegu so pogosto del nezakonite trgovine s pticami.

 

Zakonodaja:

V Sloveniji je prostoživeče ptice prepovedano ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati. Prepovedano je tudi zadrževanje v ujetništvu živali, ki so bile odvzete iz narave in posedovanje mrtvih živali, njihovih delov in izdelkov iz njih ter struktur (npr. gnezd), če so bile odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo. Pod pogoji iz predpisov o ohranjanju narave so določena našteta ravnanja mogoča le na podlagi pridobitve ustreznih dovoljenj oz. soglasji. Namerno ubijanje, poškodovanje ali mučenje prostoživečih ptic lahko predstavljajo tudi kaznivo dejanje.

 

Inšpektor lahko ukrepa v inšpekcijskem  postopku in kršitelju odredi odpravo kršitve v roku, ki ga določi. Lahko pa ukrepa tudi v prekrškovnem postopku in kršitelju izda opomin ali izreče globo in sicer lahko kršitelja-posameznika v skladu z Zakonom o ohranjanju narave oglobi s 100 do 300 euri za posamezne prekrške (oziroma do 100 eurov za lažje prekrške). Pravne osebe se za lažje prekrške lahko oglobi do 2 tisoč euri oziroma do 10 tisoč euri za ostale prekrške.

V primeru namernega poškodovanja ali ubijanja živali znašajo globe do tisoč eurov za posameznika oziroma do 50 tisoč eurov za pravne osebe. Lahko pa se kršitelja kazensko preganja.

 

Kako ravnati:

Prostoživeče ptice občudujmo v naravi in ne v kletkah!

-           Če opazite, da nekdo lovi prostoživeče ptice prijavite to IRSOP ali Policiji, če uporablja lovsko orožje lahko tudi lovski inšpekciji.

-           Če nadete bolno ali ranjeno ptico v naravi pokličite zatočišče za živali prostoživečih vrst, kjer bodo zanjo lahko strokovno poskrbeli! Že zelo nedolžno in dobronamerno dejanje skrbi za ranjeno ptico je pravno gledano lahko kršitev, saj pri tem ptico odvzamete iz narave in jo vznemirite. Če torej vi ali vaši/sosedovi otroci najdete poškodovano ptico in če je ptica tako prizadeta, da ne more sama kmalu odleteti, jo morate oddati v roku 24 ur od odvzema iz narave zatočišču (razen kmečke in mestne lastovke, taščice, kosa, velike sinice ter domačih in poljskih vrabcev). Nalogo zatočišča opravlja koncesionar: Golob d. o. o., Glavni trg 7, 2366 Muta, Tel: 02 876 12 85, elektronska pošta: golob.doo@gmail.com, zato je najbolje, da se takoj povežete z njimi.

-           Ne prodajajte ali kupujte živih ali mrtvih prostoživečih živali brez dovoljenja! Tudi prodaja starih ali podedovanih trofej nagačenih prostoživečih ptic, je brez dovoljenja nezakonita. Izjema je nakup v trgovinah za domače ljubljenčke.

-           Pri obnovi fasad, nadstreškov, dimnikov pazite na gnezda! Za odstranitev gnezd morate pridobiti dovoljenje. Vlogo naslovite na Agencijo RS za okolje.