Skoči do osrednje vsebine

Sestanek nacionalnih koordinatorjev in IMPEL generalna skupščina tokrat prek spleta

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Drugega in tretjega decembra je prek spleta potekala IMPEL generalna skupščina, v kateri je sodelovalo približno 70 udeležencev. Dan pred začetkom IMPEL generalne skupščine pa se je v zvezi s pripravo na generalno skupščino prek spleta sestalo 28 IMPEL nacionalnih koordinatorjev. Slovenijo je zastopal Bojan Počkar, inšpektor svetnik na Inšpektoratu za okolje in prostor.
Logo organizacije IMPEL

Logo organizacije IMPEL

Nacionalni koordinatorji so na sestanku, ki je prvič potekal v on-line, preko aplikacije Webex, razpravljali o dnevnem redu generalne skupščine. Del sestanka je bil namenjen razpravi, kako so se organi po državah prilagodili in izvajali delo med pandemijo Covid19, kako je pandemija vplivala na delo IMPEL organizacije ter tudi kako nadaljevati s pomembnim delom v okviru trenutnih omejitev. Govorili so tudi o tem, kaj se iz tega lahko naučimo, tako pozitivne kot negativne zadeve. Nacionalni koordinatorji so poslušali tudi predstavitev zaključkov zunanje presoje IMPEL organizacije, ki je bila izvedena tekom letošnjega leta ter izmenjali razmišljanja in stališča glede izvajanja danih priporočil glede sprememb, ki se zdijo potrebne za učinkovito delovanje organizacije v prihodnjih letih.

Sestanek je gostilo nemško predsedstvo Svetu Evropske unije, vodil pa ga je nizozemski nacionalni koordinator Henk Ruessink iz nizozemskega Inšpektorata za okolje in promet.

IMPEL generalna skupščina se je začela z uvodnim nagovorom nemških gostiteljev ter potrjevanjem dnevnega reda generalne skupščine. Nato je bila beseda dana Aurelu Ciobanu-Dordea direktorju Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji, ki je izrazil zadovoljstvo nad delom IMPEL organizacije in vključevanjem rezultatov izvedenih projektov k izboljšanju evropske zakonodaje.

V nadaljevanju je razprava tekla o pandemiji Covid19 in vplivu na delo IMPEL organizacije, predvsem na delo v prihodnje. Poudarjeno je bilo, da se bo v prihodnje nadaljevalo s kombinacijo dela (fizični  in on-line sestanki). Pozitivna stran pandemije je tudi ta, da so se zmanjšale CO2 emisije zaradi manjšega števila fizičnih sestankov in posledično potovanj.

Zadnji del prvega dne je bil namenjen predstavitvi zaključkov zunanje presoje IMPEL organizacije, ki je bila izvedena tekom letošnjega leta ter izmenjavi razmišljanj in stališč glede izvajanja danih priporočil glede sprememb, ki se zdijo potrebne za učinkovito delovanje organizacije v prihodnjih letih. Sodelujoči so v zvezi s tem podali svoja razmišljanja in ugotovitve ter na glasovanju soglasno podprli splošne usmeritve in izvajanje priporočil. V ta namen se bo spremenil statut, interna pravila, izvedba javnih naročil in politika potovanj. Predlagana je bila tudi izvedba on-line generalne skupščine, ki bo izvedena v prvi polovici naslednjega leta in bo namenjena potrjevanju sprememb v delu organizacije IMPEL.

Drugi dan se je začel s povzetkom dogajanja prvega dne, nato pa nadaljeval s predstavitvijo dela v letu 2020 po posameznih ekspertnih skupinah, ki so ga predstavili vodje oziroma namestniki vodij ekspertnih skupin.

Predstavljeno je bilo tudi delo v štirih »zunanjih« projektih, ki so financirani s strani Evropske komisije (SWEAP, Waste Force, SRSS Ciper in SRSS Malta). Pod to točko je sledila tudi razprava katere so pozitivne oziroma negativne strani »zunanjih« projektov. Pozitivni so na primer, da so to zelo uspešni projekti z dobrimi rezultati, ki jih lahko uporabijo vse članice IMPEL organizacije in pripomorejo k prepoznavnosti same organizacije, negativni pa, da je s temi projekti veliko administrativnega dela tako za Sekretariat kot tudi člane projektov, pa tudi upoštevanje različnih pravil za posamezne projekte, na primer pri javnih naročilih oziroma revizijah projektov.

Sledilo je potrjevanje devetnajstih poročil projektov, zaključenih v letu 2018 in 2019. Predstavljeni so bili tudi projekti za leto 2021, ki se bodo potrjevali v januarju s »pisnim postopkom« glasovanja. V popoldanskem delu je predstavnik Evropske komisije predstavil spremembe evropske zakonodaje, kot na primer Direktivo o izrabljenih motornih vozilih in revizijo Uredbe o pošiljkah odpadkov.

V nadaljevanju je sledilo imenovanje novih vodij in pomočnikov vodij ekspertnih skupin (spremembe so se zgodile v ekspertni skupini »Industrijsko onesnaževanje«, »Odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov« ter »Zakonodajni cikel – Cross cutting«).

Z glasovanjem smo potrdili novega, starega vodjo IMPEL organizacije, to je Kristina Rabe iz Nemčije. Za pomočnika vodje organizacije ni bilo nobenega prijavljenega, zato to mesto za enkrat ostaja prazno.

Pred zaključkom generalne skupščine so svoje delo predstavile še partnerske organizacije, kot so EUFJE (mreža sodnikov), ENPE (mreža tožilcev) in EnviCrimeNet (mreža kriminalističnih policij). Za naslednje leto je predvidena konferenca vseh štirih partnerskih organizacij, ki bo potekala v Firencah v Italiji, EUFJE pa bo imel svojo konferenco meseca septembra v Ljubljani.

Ob koncu generalne skupščine je slovenski nacionalni koordinator Bojan Počkar povabil vse prisotne na naslednjo generalno skupščino, ki bo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evrope, 7. in 8. decembra, 2021, potekala v Ljubljani, 6. decembra popoldne pa bo potekal sestanek nacionalnih koordinatorjev. 

Več informacij o IMPEL generalni skupščini je na voljo na povezavi:

https://www.impel.eu/impel-general-assembly-2-days-meeting-kicks-off-in-a-changed-world-mid-covid-19/ 

https://www.impel.eu/impel-general-assembly-votes-for-a-future-proof-impel/