Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Minister Zajc sprejel predstavnike Društva za dobrobit živali AniMa

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je dopoldne v prostorih Ministrstva za okolje in prostor (MOP) sprejel predstavnike Društva za dobrobit živali AniMa, ki so mu izročili peticijo proti interventnemu odstrelu medvedov in volkov. Minister je poudaril, da interventni zakon rešuje perečo problematiko prenamnožitve medveda in volka in je v tem trenutku potreben, da se populacijo spravi nazaj na raven ugodnega stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva. • Minister Zajc se je srečal s predstavniki GZS

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je danes srečal s predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), da bi se podrobneje seznanil o morebitnih težavah z ravnanjem z nevarnimi odpadki, ki utegnejo nastati po ustavitvi obratovanje družbe za zbiranje odpadkov Kemis.

 • Odločitve 66. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela tri točke s področja MOP.

 • Minister Zajc:»Sprejeti predlogi za optimizacijo Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je imel danes sestanek s pristojnimi službami o rešitvi za učinkovitejše izvajanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Na sestanku je minister najprej predstavil predloge za optimizacijo izvajanja zakona, nato pa je vsaka stran podala svoje mnenje in predloge za rešitev.

 • Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj

  Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 19.08.2019 dalje do sredine decembra 2019 na območju geodetskih pisarn Maribor in Ptuj v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

 • Minister Zajc se je seznanil z odločbo IRSOP glede Kemisa

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je seznanil z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) glede Kemisa. Minister Zajc se zaveda, da bo s prenehanjem delovanja celotnega Kemisovega kompleksa za Slovenijo nastala težava ravnanja z nevarnimi odpadki, in sicer predvsem pri neodvozu tovrstnih odpadkov.

 • Ikea danes od MOP pridobila gradbeno dovoljenje

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes izdalo gradbeno dovoljenja za gradnjo trgovskega objekta IKEA v Ljubljani. Ikea Slovenija d.o.o. je vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na MOP vložila marca letos.

 • Pri odvzemu volkov lokalnim lovskim družinam v pomoč tudi intervencijska skupina Zavoda za gozdove

  Ljubljana – Na MKGP je včeraj potekal usklajevalni sestanek na temo aktualne problematike škod zaradi napadov volka. Sestanka so se udeležili državni sekretar na MKGP dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na MOP Marko Maver in predstavniki Lovske zveze Slovenije ter Zavoda za gozdove.

 • Postopek ravnanja ob napadu velikih zveri

  Intervencijska skupina, ki deluje v sklopu Zavoda za gozdove Slovenije, ukrepa v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh. Če vam preti nevarnost, ali ste utrpeli škodo po velikih zvereh, pokličite Center za obveščanje (112) ali policijo (113), ki vas bo povezala z intervencijsko skupino, ta pa vam bo v najkrajšem možnem času nudila pomoč ali nasvete.

 • Odločitve 65. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela štiri točke s področja MOP.

 • Zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo

  Izšel je zbornik Mednarodne konference Zaživimo z vodo/Live with water, ki je potekala 31. maja in 1. junija 2019 v Podsredi.

 • Odločitve 64. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 64. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča (MOP), da je v javno obravnavo podalo osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Evropska unija razširila seznam invazivnih tujerodnih vrst

  Evropska komisija je 26. julija 2019 razširila seznam tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki zaradi svoje invazivnosti pomenijo grožnjo rastju in živalstvu Evropske unije. Seznam je dopolnila s 17. vrstami, tako da je sedaj na seznamu 66 vrst. Zanje veljajo najstrožji ukrepi, zato jih je prepovedano gojiti, prodajati, kupovati, izmenjavati, razmnoževati in izpuščati v naravo. Prepovedi bodo za vse te vrste veljale od 15. avgusta 2019 dalje.

 • Dan globalnega okoljskega dolga letos 29. julija, za EU 10. maja, za Slovenijo že 27. aprila

  Na področju okolja globalno odmevata dve novici - svetovna mreža za okoljski odtis (Global Footprint Network – GFN) je na podlagi zadnjih izračunov za ta kazalnik objavila datum dneva okoljskega dolga (Earth Overshoot Day), ki je za 3 dni bolj zgodaj kot lani, in najbolj zgodaj doslej. To je dan v letu, ko začne človeštvo porabljati več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v tem letu – v zadnjih 20 letih se je premaknil za dva meseca. Švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg pa je skupaj z glasbeno skupino iz Manchestra objavila skladbo z naslovom »The 1975«, v kateri recitira esej o podnebnih spremembah. V skladbi, ki nosi isti naslov kot glasbena skupina, opozarja tako na zaskrbljujoče stanje kot na možnosti pozitivnega ukrepanja, h kateremu poziva predvsem starejše generacije. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver poudarja, da Slovenija lahko in mora k zmanjšanju okoljskega dolga prispevati z ambiciozno podnebno politiko in pospešenim prehodom v krožno gospodarstvo, kot je predvideno z dolgoročno podnebno strategijo in drugimi dokumenti, ki jih bo MOP predlagal v prihodnjem letu.

 • Slovenija prejela opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja habitatov

  Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter prosto živečih ptic.

 • Zaživela nova orodja informacijske tehnologije za obvladovanje okoljskih tveganj

  Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate zadovoljevati in kaj od vas zahtevajo. Na voljo so vam tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

 • Fotografski natečaj Alpske konvencije

  Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec Alpske konvencije v Sloveniji ter Stalni sekretariat Alpske konvencije obveščata o že deseti izvedbi fotografskega natečaja. Fotografije, ki bodo oddane do 30. avgusta 2019 se bodo potegovale za nominacije za koledar Alpske konvencije za leto 2020.

 • Odločitve 62. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 62. dopisni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.