Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorica podala predlog za pregon kaznivega dejanja zoper ruskega umetnika

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 18. september 2020. Inšpektorica za okolje in naravo, ki je po objavi novice, da je ruski umetnik v performansu pred Državnim zborom pojedel živega netopirja, uvedla inšpekcijski postopek, je zoper umetnika, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, podala predlog za pregon kaznivega dejanja.

Priloga Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah uvršča vse na območju Slovenije domorodne vrste netopirjev med zavarovane prosto živeče živalske vrste. Uredba določa, da je zavarovane prosto živeče živalske vrste prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Kot dokazujejo televizijski posnetki in objave na Facebooku, je ruski umetnik, 8. septembra 2020, pred Državnim zborom pojedel živega netopirja. Na osnovi navedenega in ob upoštevanju 344. členom Kazenskega zakonika*, je ruski umetnik s tem, ko je pojedel živega netopirja, storil kaznivo dejanje usmrtitve zaščitene živalske vrste.

Inšpektorica za okolje in naravo v inšpekcijskem postopku obravnava tudi oglaševanje Davidčenkove umetniške inštalacije na spletnih straneh Fotopuba.

*344. člen KZ1 določa, da kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti, izvaža, uvaža ali trguje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki, se kaznuje z zaporom do treh let.