Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so izvedli nadzor na večjih gradbiščih na območju Maribora

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Od marca do septembra so gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu izvedli nadzore osmih večjih gradbiščih na območju Maribora.

Od marca do septembra so gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu izvedli nadzore osmih večjih gradbiščih na območju Maribora.
Nekatere preglede gradbišč so inšpektorji opravili skupaj, pri nekaterih, pa so gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor z inšpektorji za varstvo pri delu Inšpektorata za delo le izmenjali informacije in podatke o dogajanjih na gradbiščih in udeležencih pri graditvi. Poudarek pri skupnem nadzoru je bilo področje ureditev in označitev gradbišč ter preveritev ali so investitorji zagotovili ustrezen načrt organizacije gradbišča.

Gradbeni inšpektorji iz območne enote Maribor so na osmih gradbiščih skupno opravili 17 nadzorov. Uvedenih je bilo osem inšpekcijskih in 2 prekrškovna postopka. Nekateri postopki v zvezi s skupnimi nadzori gradbišč so že zaključeni. Do sedaj so gradbeni inšpektorji, na podlagi ugotovljenih nepravilnosti, izdali dve inšpekcijski odločbi, eno opozorilo in dve prekrškovni odločbi. Z odločbama je gradbeni inšpektor prepovedal nadaljnjo gradnjo dveh nelegalnih objektov. V enem primeru so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri označitvi gradbišč glede podatkov na gradbeni tabli in predpisanem načrtu, ki ga ni bilo na gradbišču. Ker so bile nepravilnosti takoj odpravljene, ni bilo potrebno izdajati odločb in izrekati prekrškovnih ukrepov. Večina inšpekcijskih postopkov pa še poteka. Nekateri postopki na teh gradbiščih pa se bodo še nadaljevali ali se šele uvajali v kasnejših fazah gradnje ( npr: nadzor gradbenih proizvodov, nadzor nad uporabo objektov v javni rabi …).

Skupni nadzori gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor ter inšpektorjev za varstvo pri delu Inšpektorata za delo so pokazali koristnost sodelovanja pri nadziranju spoštovanja in izvajanja predpisov gradnje na gradbiščih. Sodelovanje v smislu skupnega nadzora ali medsebojnega obveščanja v primeru kršitev predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov in zakonitosti gradnje.