Skoči do osrednje vsebine

Informativni dan o razpisu Evropski zeleni dogovor (European Green Deal Call) v Obzorju 2020

Spletni informativni dan o razpisu Evropski zeleni dogovor v Obzorju 2020 bo potekal v okviru Evropskih dnevov raziskav in inovacij (R&I Days) in sicer 23. septembra, od 14.00 – 16.00.

Namen razpisa Evropski zeleni dogovor je mobilizirati raziskave in inovacije, spodbuditi pravičen in trajnosten družbeni prehod s ciljem „nikogar puščati zadaj“.
Pričakuje se, da bi izbrani projekti razmeroma hitro prinesli oprijemljive in vidne rezultate ter pokazali, kako lahko raziskave in inovacije nudijo konkretne rešitve za glavne prednostne naloge Evropskega zelenega dogovora.

Razpis je namenjen:
- pilotnim aplikacijam, predstavitvenim projektom in inovativnim izdelkom
- inovacijam za boljše upravljanje zelenega in digitalnega prehoda
- iovacijam vrednostnih verig in družbenim inovacijam
Razpis poleg tehnološkega razvoja in predstavitev spodbuja k eksperimentiranju in družbenim inovacijam, za nove načine vključevanja civilne družbe in opolnomočenja državljanov.

Razpis vsebuje 11 področij:
Osem tematskih področij, ki odražajo ključne usmeritve dela Evropskega zelenega dogovora. Na vsakem področju ena ali več tem obravnava izzive, opisane v posamezni usmeritvi. Teme so usmerjene v specifične tehnološke in družbene inovacije z velikim vplivom, ki lahko sorazmerno hitro pripomorejo k trajnostnemu prehodu.

Tri horizontalna področja (krepitev znanja, opolnomočenje državljanov in mednarodno sodelovanje), ki segajo v osem tematskih področij in ponujajo dolgoročnejšo perspektivo pri doseganju sprememb, določenih v Evropskem zelenem dogovoru.

Področje 1: Povečanje podnebnih ambicij: medsektorski izzivi

Področje 2: Čista, cenovno dostopna in varna energija

Področje 3: Industrija za čisto in krožno gospodarstvo

Področje 4: Energetsko učinkovite stavbe

Področje 5: Trajnostna in pametna mobilnost

Področje 6: Od vil do vilic

Področje 7: Obnovitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev

Področje 8: Okolje brez onesnaženja, okolje brez strupov

Področje 9: Krepitev našega znanja v podporo evropskemu zelenemu dogovoru

Področje 10: Opolnomočenje državljanov za prehod v podnebno nevtralno, trajnostno Evropo

Področje 11: Pospeševanje prehoda na čisto energijo in dostop do nje v partnerstvu z Afriko

Prijavite se tako, da si ustvarite uporabniški profil na straneh namenjenih R&I Days.