Skoči do osrednje vsebine

Porok za uspeh je, da občine prevzamejo ključno breme v začetni fazi

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob ogledu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko projekt ocenil kot primer dobre prakse, ki dokazuje, da lahko manjše protipoplavne zaščite izvedemo učinkovito in predvsem v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. »V tem primeru je Občina Gorenja vas – Poljane izpeljala, kar je najtežje. To so vsi postopki pridobivanja dovoljenj in postopke, povezane z razpolaganjem zemljišč.« Minister je poudaril, da bo takšne primere v prihodnje treba vzeti za zgled.

Tudi v primeru tega projekta gre za zavarovano območje Natura 2000, ki jih je v Sloveniji kar 37 %. Ta projekt prikazuje pragmatičen vsebinski pristop, ko je v ospredju skrb za naravo in ne postopki in forma, ki nas praviloma privede do poti, ko ne vidimo kako naprej. V tem primeru so očitno tesno sodelovanje in vsebina privedli do razmeroma optimalne časovne izvedbe projekta, je povzel minister mag. Vizjak.

»V prihodnje se zaradi dobro izpogajanih sredstev, ki prihajajo iz EU v okviru naslednje finančne perspektive, kot tudi finančnih sredstev Sklada za okrevanje, ponujajo možnosti za financiranje večjih projektov. Govorimo predvsem o projektih, kot je na primer protipoplavna ureditev porečja Selške Sore v Železnikih.« Minister je omenil, da se bo v prihodnje okrepilo gospodarsko javno službo, investicijsko vzdrževanje vodotokov, »menim, da je bilo tu premalo sredstev v preteklosti, posledica so tudi neljubi dogodki zaradi neprepustnih strug zaradi pomanjkljivega vzdrževanja. Zato bo še posebej potrebno dobro vodenje projektov. Porok za uspeh je, da občine prevzamejo to ključno breme v začetni fazi.«

Minister je ob oceni projekta ocenil, da ne gre samo za vodno-gospodarski projekt, temveč tudi naravovarstveni. »Gre za večnamenski poseg, ki omogoča tudi ustvarjanje potrebnih habitatov in ne nazadnje je ljudem varen in prijazen ukrep.«

Obisk v Občini Gorenja vas - Poljane