Skoči do osrednje vsebine

S Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije do leta 2050 večji poudarek na ohranjanju podeželja

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta se sešla z županjami in župani občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. Pogovori so bili usmerjeni predvsem v traso »Ptujske obvoznice«, sledili so ogledi hmeljišča v Vidmu, naselij in brežine Polskave, v občini Cirkulane naplavin Drave in plazov Paradiž ter Gradišče in ogled Centra za ravnanje z odpadki Saubermacher.

Minister mag. Vizjak je poudaril, da so v okviru nalog in načrtov ministrstva tudi terenski obiski, saj »težko načrtujemo bodoče ukrepe tako na področju prostorskega razvoja kot na področju investicij v okoljsko infrastrukturo brez seznanitve stanja na terenu in konkretnimi problemi.«

Rdeča nit sestanka z župani je bila nastajajoča Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije do leta 2050, v kateri je bilo doslej »premalo poudarka na ohranjanju podeželja, kakor tudi ohranjanja naseljenosti ob slovensko hrvaški meji,« je povedal minister.

Glede protipoplavne zaščite Polskave, ki je v teku, je minister izrazil veselje, »da smo s spremembo Uredbe o predhodnih postopkih ta projekt postavili v ospredje. Posledično bo projekt lahko pričet že v letošnjem letu.«

Terenski obisk v Spodnjem Podravju