Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za okolje in prostor v primeru hidroelektrarne Mokrice poziva nevladne organizacije k priglasitvi stranske udeležbe

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v zvezi s prevlado javne koristi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja hidroelektrarne (HE) Mokrice poziva nevladne organizacije s statusom javne organizacije, ki delujejo v javno korist, bodisi po Zakonu o varstvu okolja bodisi po Zakonu o ohranjanju narave, da pisno priglasijo udeležbo v postopku.

Zavedajoč se ravnovesja med zagotavljanjem zadostne energije iz obnovljivih virov, ki jo je dolžna  Republika Slovenija zaradi podnebnih sprememb povečati in hkrati zmanjšati delež energetske proizvodnje na fosilna goriva, je MOP k udeležbi v postopku 9. septembra pozval vseh 45 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o ohranjanju narave in vseh 24 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o varstvu okolja, da v roku 8 dni pisno priglasijo udeležbo v postopku.

MOP s tem omogoča sodelovanje vsem nevladnim organizacijam s statusom.

V zvezi s postopkom pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja naj spomnimo, da je:

1.) HESS, d.o.o v imenu investitorjev na MOP, Direktorat za prostor, junija 2020 vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in Presoja sprejemljivosti na varovana območja kažeta, da je vpliv na nekatere ribje vrste bistven D, kar pomeni da vpliv ni mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi do te mere, da postane sprejemljiv, ampak so zanj potrebni izravnalni ukrepi, ki pa se lahko določijo le v posebnem postopku Presoje prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Zaradi omenjenega je predlagana javna korist energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Do razrešitve predhodnega vprašanja, ali se javna korist odobri ali ne, je integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja prekinjen. Integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja se bo nadaljeval po razrešitvi predhodnega vprašanja, o čemer bomo obvestili javnost z javno objavo dokumentacije.

2.) MOP, Direktorat za okolje, vodi postopek Prevlade druge javne koristi na javno koristjo ohranjanja narave, pri čemer pridobiva strokovna mnenja. Stransko udeležbo lahko priglasi vsaka nevladna organizacija, ki za to, ali po Zakonu o varstvu okolja ali po Zakonu o ohranjanju narave, izkaže pravni interes.

 Tri nevladne organizacije, ki jim je MOP odobril status nevladne organizacije v javnem interesu in potrdilo status stranske udeleženca v postopku Prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave so :

-           DPRS- Društvo za preučevanje rib Slovenija,

-           Združenje ROVO, Novo mesto,

-           LUTRA- Inštitut za ohranjanje naravne dediščine.

MOP je, kot že navedeno, pozval tudi vse druge nevladne organizacije, ki jim je podelilo status javne organizacije, ki delujejo v javno korist bodisi po Zakonu o varstvu okolja bodisi po Zakonu o ohranjanju narave.

Na ta način, ko MOP omogoča sodelovanje vsem nevladnim organizacijam, je možnost, da bomo ravnovesje med skrbjo za razvoj in ohranjanjem okolja ohranili na visoki strokovni ravni.