Skoči do osrednje vsebine

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2020 v znamenju slovenskega predsedovanja Strategiji Evropske unije za jadransko-jonsko regijo

Na slovenski obali in preko spletnih povezav poteka 5. Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2020, ki ga gosti Slovenija. Letošnji dogodek je eden izmed krovnih dogodkov slovenskega predsedovanja Strategiji Evropske unije (EU) za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Slovenija je predsedovanje prevzela 1. junija 2020, zaključila pa ga bo s skupno ministrsko konferenco in letnim forumom EUSAIR maja 2021.

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo je namenjena povezovanju regij iz različnih držav, ki se soočajo s podobnimi razvojnimi in drugimi izzivi. Strategija naslavlja skupne vsebine strateškega pomena za jadransko-jonsko regijo, in sicer inovativno rast, povezovanje regije, okolje in povečevanje privlačnosti regije kot celote. Nosilna tema slovenskega predsedovanja je zeleno povezovanje s ciljem izboljšanja kakovosti življenja na obali s konkretnimi ureditvami in uveljavitvijo režimov, ki temeljijo na upoštevanju ekosistemskih storitev obale in morja v tej regiji. Namen Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2020 ni le povečati ozaveščenost o pomenu morja, obale in zaledja ter o gospodarskem potencialu teh naravnih virih, marveč tudi opozoriti na ogroženost morja in obale zaradi naravnih pojavov in človeških dejanj. Nosilne teme letošnjega tedna so zato makroregionalno sodelovanje pri okrevanju turizma, zelena infrastruktura kot osnova za evropsko proizvodnjo hrane, makroregionalni prispevek pri izvajanju Zelenega dogovora in Pametna specializacija regije.

Številni dogodki namenjeni strokovni in širši javnosti zaradi razmer večinoma potekajo virtualno, a bodo deležnikom, strokovnjakom in širši javnosti iz baltske, donavske, jadransko-jonske in alpske makroregije vseeno omogočili razpravo o najpomembnejših izzivih. Nekaj posvetov bo izvedenih tudi v tradicionalni obliki na slovenski obali. Med njimi izpostavljamo dogodek Predstavitve pomorskega prostorskega načrta Slovenije ter dogodek Mladi, voda in EUSAIR, ki se bosta odvila v petek, 18. septembra.

Celotni program dogodka je dosegljiv tukaj.