Skoči do osrednje vsebine

Boljše sodelovanje temelji na medsebojnem boljšem poznavanju

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpektorat za okolje in prostor se je odzval na pobudo Zavoda za ribištvo in Ribiške zveze Slovenije ter pripravil izobraževanje za njihove člane. Srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu boljšemu poznavanju, ki je pogoj za boljše sodelovanje in uspešnejše varovanje vodnega okolja Slovenije.

Udeležence srečanja je družil interes po zagotavljanju dobrega stanja voda, avtohtonih ribjih populacij ter trajnostnega ribiškega upravljanja. V Sloveniji je petsto ribiških čuvajev, ki so skupaj s člani ribiških družin skrbniki ribolovnih vrst rib in njihovih voda. Ker zelo dobro poznajo lokalne razmere v svojih ribiških revirjih so redno prisotni na terenu je pomembno, da razumejo kaj inšpektorji, ki jih je na področju voda in narave v Sloveniji le približno petnajst, potrebujejo, da lahko učinkovito vodijo inšpekcijske in prekrškovne postopke. Tako jim je inšpekcija za okolje in naravo predstavila svoje pristojnosti ter izvajanje inšpekcijskega nadzora v povezavi s področjem ribištva. Predstavila jim je tudi številne primere inšpekcijskih postopkov. Beseda je tekla o povezavi sektorja okolja in ribištva, o urejenosti ribolova in ribištva v okoljskih predpisih, obravnavi prijav in primerih, ko so zavezanci inšpekcijskih postopkov ribiške družine, o prekrških in globah določenih v okoljskih predpisih ter nadzoru obremenitev vodnih ekosistemov (biološke obremenitve, posegi, raba vode in onesnaževanje).

Žal se zaradi ukrepov povezanih z epidemijo srečanja niso mogli udeležiti vsi zainteresirani, kar bodo organizatorji poskušali nadoknaditi z razpošiljanjem gradiva in povzetkom vsebine srečanja.