Skoči do osrednje vsebine

Končan odvoz odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 14. september 2020 - Inšpektorat za okolje in prostor (IRSOP) je končal postopek izvršbe za odstranitev, prevzem, prevoz in obdelavo odpadkov po drugi osebi, ki so ostali po požaru v družbi Ekosistemi, d. o. o., Zalog. Družba Kostak, d. d., je z lokacije odpeljala 8700 ton odpadkov. Celoten strošek prevzema, prevoza in obdelave odpadkov ja znašal milijon osemsto tisoč eurov (z DDV). Sredstva za plačilo izvršbe so zagotovljena iz državnega proračuna v okviru MOP, saj se je zavezanec oz. povzročitelj neustrezno odloženih odpadkov s pravnimi posli prodaje podjetja lastnikom v tujini in kasnejšim stečajem formalno izognil obveznostim in odgovornostim.

Po požaru v družbi Ekosistemi je inšpektor zavezancu izdal odločbo za odstranitev vseh odpadkov, ki so ostali po požaru na lokaciji družbe v Zalogu. Ocenjeno je bilo, da je na požarišču družbe Ekosistemi 6000 kubičnih metrov mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov, ki so deloma v kupih v razsutem stanju, deloma v balah. Nekateri odpadki so bili deloma ožgani. Ker zavezanec odpadkov ni odstranil v roku, določenem z odločbo, je inšpektor začel s postopkom izvršbe po drugi osebi. Z javnim razpisom je bilo naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo mešanice materialov iz mehanske obdelave komunalnih odpadkov oddano krški družbi Kostak komunalno in gradbeno podjetje, d. d., ki je pretekli petek na predelavo odpeljala zadnji kamion mešanih odpadkov s pogorišča podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu.

Kostak, d. d., je moral celotno količino odpadkov odstraniti in jo oddati v obdelavo v obrat za obdelavo in vmesno predobdelavo, saj so bili odpadki iz družbe Ekosistemi, glede na izdelano oceno odpadka, primerni za energetsko izrabo po predobdelavi.

IRSOP je stroške predpisanega ravnanja z odpadki (izvršbe inšpekcijske odločbe) priglasil v stečajnem postopku in sprožil vse razpoložljive pravne postopke v smislu odškodninske in kazenske odgovornosti povzročiteljev.

V stečajnem postopku smo namreč zaznali pretekla ravnanja, ki nakazujejo oškodovanje upnikov ter povzročitev škode, ki je nastala kot kršitev njihovih nalog. Iz tega razloga smo naznanili tudi sum storitve kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in kaznivega dejanja oškodovanja upnikov.