Skoči do osrednje vsebine

Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence tokrat preko spleta potekajočega 48. Geodetskega dneva z naslovom »Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času«, ki sta ga organizirala Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo. Udeležence je pozdravil tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca.

Minister mag. Vizjak je poudaril, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skupaj z Geodetsko upravo RS (GURS) že v tej finančni perspektivi začelo z izvajanjem programa projektov »e-Prostor«. Cilj je informacijska podpora procesom prostorskega načrtovanja, graditve objektov, upravljanja nepremičnin ter vodenju stanovanjske in okoljske politike. »Program projektov, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se zaključuje prihodnje leto, se uspešno izvaja v skladu z načrtovanimi aktivnostmi in v zastavljenih rokih, za kar bi se želel zahvaliti vsem sodelavcem na MOP in GURS, ki sodelujejo pri izvajanju tega programa projektov. Vzporedno s tem procesom je nastal tudi predlog novega Zakona o katastru nepremičnin, ki je pripravljen za obravnavo na Vladi RS. Zakon bo nudil ustrezno pravno podlago za izvedbo informacijske prenove nepremičninskih evidenc, ter elektronsko poslovanje v postopkih evidentiranja nepremičnin, kar bo racionaliziralo tudi poslovanje GURS.«

Na koncu je minister izpostavil, da lahko s kakovostnimi podatki v digitalni obliki in dobrim načrtovanjem dosežemo, da bo celotna gradnja objektov hitrejša, učinkovitejša in zaradi tega tudi bolj racionalna.

Slovenska geodezija se uspešno kosa z vsemi strokovnimi izzivi, ki jih prinaša sodobna informacijska družba. Z uporabo sodobnih tehnik in metod zajema in obdelave podatkov zagotavlja podatke o lokaciji, topografiji, nepremičninah in druge prostorske podatke, ki se uporabljajo v postopkih odločanja in upravljanja s prostorom, varovanja okolja, ohranjanja narave in ukrepanja ob naravnih nesrečah in na mnogih drugih področjih sodobne družbe.

Poslanstvo geodetske stroke, vsekakor ob sodelovanju z drugimi strokami, je zagotavljati geodezijo za kakovostne odločitve v prostoru in času, ki omogoča in podpiral zdravo gospodarsko rast in razvoj na odprtem in konkurenčnem trgu ter vzgaja zavedanje družbe, da je geodezija most med človekom, časom in prostorom. Zato so na konferenci predavali priznani tuji in domači strokovnjaki, ki so izpostavili in osvetlili nekatere teme, kot so npr. prelomne (geo)tehnologije in njihovi vplivi, nove tehnologije za boljši uporabnost uradnih prostorskih podatkov, vidiki uporabe letalnikov v geodeziji, GeoBIM, koordinatni sistemi, funkcionalne regije v Sloveniji, komunalna infrastruktura in prostorski aktinovi predpisi in informacijske rešitve evidentiranja nepremičnin, katerih poznavanje zagotavlja osnovo za kakovostne odločitve v prostoru in času, ki jih lahko geodezija ponudi. Na 48. Geodetskem dnevu je bil aktivno prisoten tudi eProstor s predstavitvijo aktivnosti in dosežkov na področju graditve objektov – eGraditev.