Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor skupaj s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov proti nelegalnemu odlaganju odpadkov in nelegalni gradnji na skladovih zemljiščih

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Ljubljana, 15. september 2020. Na Inšpektoratu za okolje in prostor je potekalo delovno srečanje v. d. glavnega inšpektorja Franca Rančigaja z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ireno Majcen ter njunimi sodelavci. Pogovarjali so se o ukrepih zoper nelegalno odlaganje odpadkov in nelegalne gradnje na skladovih zemljiščih.

Pogovori na temo nelegalne gradnje na skladovih zemljiščih so se začeli v letu 2019. Ker so skladova zemljišča pogosta tarča nevestnih občanov in podjetij, ki tam puščajo odpadke, so na današnjem sestanku odprla tudi vprašanja preprečevanja tega nelegalnega početja. Odložen kup odpadkov se praviloma razširi v 'nelegalno odlagališče', zato so udeleženci sestanka izpostavili, da je zelo pomembno, da se povzročitelji kar najhitreje odkrijejo. Predstavniki inšpektorata so pojasnili, kako zelo pomembno je, da čim prej prejmejo obvestilo o takem početju. S predstavniki sklada so se dogovorili, da jih bodo obvestili takoj, ko bodo zaznali nelegalno odložene odpadke. Inšpektorat pa bo prednostno uvedel prekškovne postopke zoper občane in podjetja. Sklad bo s pomočjo tehničnega varovanja oziroma elektronskega  nadzora lokacij, na katere kršitelji pogosteje nelegalno odlagajo odpadke, zagotovil sprotno odkrivanje storilcev.

Na področju nelegalne gradnje na skladovih zemljiščih so predstavniki sklada povedali, da ne dajejo soglasij za gradnjo, niti ne podeljujejo stavbne pravice za zemljišča, na katerih stojijo nezahtevni objekti. Izdajajo izključno soglasja za enostavne objekte, s čimer zakupnikom omogočajo shranjevanje kmetijskega orodja ali pridelkov. Ljudem, ki prebivajo v nelegalnih objektih, zgrajenih na skladovih zemljiščih, pa so dali možnost za odkup zemljišča, kar jim omogoča začetek postopka za legalizacijo objekta. Če je bil objekt zgrajen pred letom 1967 in so ga zakupniki nedovoljeno dogradili, sklad zahteva porušenje nedovoljenega dela gradnje objekta. Povedali so tudi, da vsako leto tudi sami odstranijo nekaj nelegalnih objektov.