Skoči do osrednje vsebine

1. Vlada Republike Slovenije: Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (od 16. maja 1990 do 14. maja 1992)

Alojz Peterle
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije - izvoljen 16. 5. 1990

Podpredsedniki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije

Mitja Malešič - za družbene dejavnosti - izvoljen 16. 5. 1990
dr. Jože Mencinger - za gospodarstvo - izvoljen. 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991
dr. Andrej Ocvirk - za gospodarstvo - izvoljen 8. 5. 1991
dr. Leopold Šešerko - za varstvo okolja in regionalni razvoj - izvoljen 16. 5. 1990

Člani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije

Jožef Jeraj
minister za trgovino - imenovan 12. 2. 1992

Igor Bavčar
republiški sekretar za notranje zadeve - imenovan 16. 5. 1990

dr. Katja Boh
predsednica Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo - imenovana 16. 5. 1990, razrešena 15. 1. 1992

dr. Božidar Voljč
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imenovan 15. 1. 1992

Viktor Brezar
predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo - imenovan 16. 5. 1990

dr. Andrej Capuder
predsednik Republiškega komiteja za kulturo - imenovan 16. 5. 1990

dr. Janez Dular
član Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, zadolžen za vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji - imenovan 16. 5. 1990

Franc Godeša
predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide - imenovan 16. 5. 1990

Alojz Janko
predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo - imenovan 16. 5. 1990

Janez Janša
republiški sekretar za ljudsko obrambo - imenovan 16. 5. 1990

Miha Jazbinšek
predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora - imenovan 16. 5. 1990

Stane Stanič
predsednik Republiškega komiteja za informiranje - imenovan 16. 5. 1990, razrešen 24. 4. 1991

Jelko Kacin
republiški sekretar za informiranje - imenovan 24. 4. 1991

Marjan Krajnc
predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze - imenovan 16. 5. 1990

dr. Marko Kranjec
republiški sekretar za finance - imenovan 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991

Dušan Šešok
republiški sekretar za finance - imenovan 9. 5. 1991

dr. Jožef Jakob Osterc
predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 16. 5. 1990

Ingo Paš
predsednik Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo - imenovan 16. 5. 1990

dr. Rajko Pirnat
republiški sekretar za pravosodje in upravo - imenovan 16. 5. 1990

Jožefa Puhar
predsednica Republiškega komiteja za delo - imenovana 16. 5. 1990

Izidor Rejc
predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo - imenovan 16. 5. 1990

dr. Dimitrij Rupel
predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje - imenovan 16. 5. 1990

dr. Peter Tancig
predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo - imenovan 16. 5. 1990

dr. Miha Tomšič
predsednik Republiškega komiteja za energetiko - imenovan 16. 5. 1990

Igor Umek
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje - imenovan 16. 5. 1990

dr. Peter Vencelj
predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo - imenovan 16. 5. 1990

S predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje republiških upravnih organov, so bili v juniju 1990 najprej ukinjeni republiški komiteji. Namesto njih so bili ustanovljeni republiški sekretariati, ki so jih vodili republiški sekretarji.

28. 6. 1991 je stopil v veljavo zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave. Določil je, da od dneva njegove uveljavitve tedanji republiški sekretarji nadaljujejo z delom kot ministri.