Skoči do osrednje vsebine

2. Vlada Republike Slovenije (od 14. maja 1992 do 25. januarja 1993)

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade Republike Slovenije - izvoljen 22. 4. 1992

Podpredsedniki vlade Republike Slovenije

dr. Jože Pučnik – imenovan 14. 5. 1992
mag. Herman Rigelnik - imenovan 14. 5. 1992
mag. Viktor Žakelj - imenovan 14. 5. 1992

Člani

Janez Kopač 
minister za finance - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 10. 6. 1992

Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 10. 6. 1992

Igor Bavčar
minister za notranje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 14. 5. 1992

Miha Kozinc
minister za pravosodje in upravo - imenovan 14. 5. 1992

dr. Davorin Kračun
minister za planiranje - imenovan 14. 5. 1992

mag. Franc Avberšek
minister za energetiko - imenovan 14. 5. 1992

dr. Maks Tajnikar
minister za malo gospodarstvo - imenovan 14. 5. 1992

Dušan Šešok
minister za industrijo in gradbeništvo - imenovan 14. 5. 1992

Jožef Jeraj
minister za trgovino - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 23. 9. 1992

Davorin Valentinčič
minister za trgovino - imenovan 23. 9. 1992

mag. Janez Sirše
minister za turizem in gostinstvo - imenovan 14. 5. 1992

mag. Jože Protner
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 14. 5. 1992

Marjan Krajnc
minister za promet in zveze - imenovan 14. 5. 1992

Miha Jazbinšek
minister za varstvo okolja in urejanje prostora - imenovan 14. 5. 1992

Jožefa Puhar
ministrica za delo - imenovan 14. 5. 1992

dr. Božidar Voljč
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imenovan 14. 5. 1992

Ana Osterman
ministrica za borce in vojaške invalide - imenovana 14. 5. 1992

dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 14. 5. 1992

dr. Peter Tancig
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 14. 5. 1992

Borut Šuklje
minister za kulturo - imenovan 14. 5. 1992

Alojz Janko
minister za zakonodajo - imenovan 14. 5. 1992

Jelko Kacin
minister za informiranje - imenovan 14. 5. 1992

dr. Janko Prunk
minister za Slovence po svetu in narodnosti v Sloveniji - imenovan 14. 5. 1992