Skoči do osrednje vsebine

2. Vlada Republike Slovenije (od 14. maja 1992 do 25. januarja 1993)

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade Republike Slovenije - izvoljen 22. 4. 1992

Podpredsedniki vlade Republike Slovenije

dr. Jože Pučnik – imenovan 14. 5. 1992
mag. Herman Rigelnik - imenovan 14. 5. 1992
mag. Viktor Žakelj - imenovan 14. 5. 1992

Člani

Janez Kopač 
minister za finance - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 10. 6. 1992

Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 10. 6. 1992

Igor Bavčar
minister za notranje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 14. 5. 1992

Miha Kozinc
minister za pravosodje in upravo - imenovan 14. 5. 1992

dr. Davorin Kračun
minister za planiranje - imenovan 14. 5. 1992

mag. Franc Avberšek
minister za energetiko - imenovan 14. 5. 1992

dr. Maks Tajnikar
minister za malo gospodarstvo - imenovan 14. 5. 1992

Dušan Šešok
minister za industrijo in gradbeništvo - imenovan 14. 5. 1992

Jožef Jeraj
minister za trgovino - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 23. 9. 1992

Davorin Valentinčič
minister za trgovino - imenovan 23. 9. 1992

mag. Janez Sirše
minister za turizem in gostinstvo - imenovan 14. 5. 1992

mag. Jože Protner
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 14. 5. 1992

Marjan Krajnc
minister za promet in zveze - imenovan 14. 5. 1992

Miha Jazbinšek
minister za varstvo okolja in urejanje prostora - imenovan 14. 5. 1992

Jožefa Puhar
ministrica za delo - imenovan 14. 5. 1992

dr. Božidar Voljč
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imenovan 14. 5. 1992

Ana Osterman
ministrica za borce in vojaške invalide - imenovana 14. 5. 1992

dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 14. 5. 1992

dr. Peter Tancig
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 14. 5. 1992

Borut Šuklje
minister za kulturo - imenovan 14. 5. 1992

Alojz Janko
minister za zakonodajo - imenovan 14. 5. 1992

Jelko Kacin
minister za informiranje - imenovan 14. 5. 1992

dr. Janko Prunk
minister za Slovence po svetu in narodnosti v Sloveniji - imenovan 14. 5. 1992