Skoči do osrednje vsebine

8. Vlada Republike Slovenije (od 3. decembra 2004 do 21. novembra 2008)

Janez Janša
predsednik vlade  –  izvoljen 9. 11. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008
Spletno mesto: http://www.nekdanji-pv.gov.si/2004-2008/

Člani

dr. Andrej Bajuk
minister za finance – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija  21. 11. 2008

Dragutin Mate
minister za notranje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

dr. Lovro Šturm
minister za pravosodje – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Karl Erjavec
minister za obrambo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

mag. Janez Drobnič
minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 - prenehala funkcija 1. 12. 2006 

Marjeta Cotman
ministrica za delo, družino in socialne zadeve – izvoljena 18. 12. 2006 – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

mag. Andrej Vizjak
minister za gospodarstvo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Marija Lukačič
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - izvoljena 3. 12. 2004 – prenehala funkcija  29. 1. 2007 

Iztok Jarc
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljen 6. 3. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Vasko Simoniti
minister za kulturo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Janez Podobnik, dr. med.
minister za okolje in prostor – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

mag. Janez Božič
minister za promet - izvoljen 3. 12. 2004  - prenehala funkcija 6. 9. 2007 

Mag. Radovan Žerjav
minister za promet – izvoljen 11. 9. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Milan Zver
minister za šolstvo in šport – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Ministrstvo za zdravje
mag. Andrej Bručan, dr. med., izvoljen 3. 12. 2004  - prenehal funkcija 6. 9. 2007

Zofija Mazej Kukovič
ministrica za zdravje – izvoljena 11. 9. 2007  – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Gregor Virant
minister za javno upravo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Jure Zupan
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – izvoljen 3. 12. 2004 -  prenehala funkcija  6. 9. 2007 

Mojca Kucler Dolinar
ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  – izvoljena 1. 10. 2007  – prenehala funkcija 21. 11. 2008 

dr. Ivan Žagar
minister brez resorja, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike – izvoljen 16. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

dr. Jože P. Damjan
minister brez  resorja, pristojen  za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform  -  izvoljen 20. 12. 2005  - prenehala funkcija 27. 3. 2006 

dr. Žiga Turk
minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform – izvoljen 6. marca 2007 – prenehala funkcija 21. 11. 2008