Skoči do osrednje vsebine

9. Vlada Republike Slovenije od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012

Borut Pahor
predsednik vlade – izvoljen 7. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Spletno mesto: http://www.nekdanji-pv.gov.si/2008-2012/  

Člani

dr. Franc Križanič
minister za finance – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Katarina Kresal
ministrica za notranje zadeve – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 9. 2011

Aleš Zalar
opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve – imenovan 2. 9. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

Samuel Žbogar
minister za zunanje zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Aleš Zalar
minister za pravosodje – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012 

dr. Ljubica Jelušič
ministrica za obrambo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Ivan Svetlik
minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Matej Lahovnik
minister za gospodarstvo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 9. 7. 2010

mag. Darja Radić
ministrica za gospodarstvo – imenovana 16. 7. 2010 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

mag. Mitja Gaspari
opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

dr. Milan Pogačnik
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 18. 3. 2010

mag. Dejan Židan
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 5. 5. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Majda Širca Ravnikar
ministrica za kulturo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

dr. Boštjan Žekš
opravlja funkcijo ministra za kulturo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012 

Karl Viktor Erjavec
minister za okolje in prostor – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 2. 2010 (do 12. 2. 2010 opravljal tekoče posle) 

dr. Roko Žarnić
minister za okolje in prostor – imenovan 12. 2. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Patrick Vlačič
minister za promet - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Igor Lukšič
minister za šolstvo in šport – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Borut Miklavčič
minister za zdravje - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 7. 4. 2010

Dorijan Marušič
minister za zdravje – imenovan 7. 4. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Irma Pavlinič Krebs
ministrica za javno upravo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

Borut Pahor
opravlja funkcijo ministra za javno upravo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

Gregor Golobič
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 16. 6. 2011 (do 22. 6. 2011 opravljal tekoče posle) 

dr. Igor Lukšič
opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 22. 6. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

mag. Zlata Ploštajner
ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 21. 11. 2008 – funkcija prenehala 19. 10. 2009 (do 22. 10. 2009 opravljala tekoče posle)

dr. Henrik Gjerkeš
minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovan 22. 10. 2009 – funkcija prenehala 23. 12. 2010 (do 11. 1. 2011 opravljal tekoče posle) 

Duša Trobec Bručan
ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 11. 1. 2011 – funkcija prenehala 21. 4. 2011 

dr. Mitja Gaspari
minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve - imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Boštjan Žekš
minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu – imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012