Skoči do osrednje vsebine

9. Vlada Republike Slovenije od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Borut Pahor
predsednik vlade – izvoljen 7. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012
Spletno mesto: http://www.nekdanji-pv.gov.si/2008-2012/  

Člani

dr. Franc Križanič
minister za finance – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Katarina Kresal
ministrica za notranje zadeve – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 9. 2011

Aleš Zalar
opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve – imenovan 2. 9. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

Samuel Žbogar
minister za zunanje zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Aleš Zalar
minister za pravosodje – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012 

dr. Ljubica Jelušič
ministrica za obrambo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Ivan Svetlik
minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Matej Lahovnik
minister za gospodarstvo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 9. 7. 2010

mag. Darja Radić
ministrica za gospodarstvo – imenovana 16. 7. 2010 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

mag. Mitja Gaspari
opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

dr. Milan Pogačnik
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 18. 3. 2010

mag. Dejan Židan
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 5. 5. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Majda Širca Ravnikar
ministrica za kulturo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

dr. Boštjan Žekš
opravlja funkcijo ministra za kulturo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012 

Karl Viktor Erjavec
minister za okolje in prostor – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 2. 2010 (do 12. 2. 2010 opravljal tekoče posle) 

dr. Roko Žarnić
minister za okolje in prostor – imenovan 12. 2. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Patrick Vlačič
minister za promet - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Igor Lukšič
minister za šolstvo in šport – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Borut Miklavčič
minister za zdravje - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 7. 4. 2010

Dorijan Marušič
minister za zdravje – imenovan 7. 4. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Irma Pavlinič Krebs
ministrica za javno upravo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

Borut Pahor
opravlja funkcijo ministra za javno upravo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

Gregor Golobič
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 16. 6. 2011 (do 22. 6. 2011 opravljal tekoče posle) 

dr. Igor Lukšič
opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 22. 6. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

mag. Zlata Ploštajner
ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 21. 11. 2008 – funkcija prenehala 19. 10. 2009 (do 22. 10. 2009 opravljala tekoče posle)

dr. Henrik Gjerkeš
minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovan 22. 10. 2009 – funkcija prenehala 23. 12. 2010 (do 11. 1. 2011 opravljal tekoče posle) 

Duša Trobec Bručan
ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 11. 1. 2011 – funkcija prenehala 21. 4. 2011 

dr. Mitja Gaspari
minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve - imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012

dr. Boštjan Žekš
minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu – imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012