Skoči do osrednje vsebine

5. Vlada Republike Slovenije (od 7. junija 2000 do 30. novembra 2000)

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

dr. Andrej Bajuk
Predsednik vlade - izvoljen 3. 5. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Člani

Zvonko Ivanušič
minister za finance - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Peter Jambrek
minister za notranje zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Lojze Peterle
minister za zunanje zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Barbara Brezigar
ministrica za pravosodje - imenovana 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Miha Brejc
minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Marjan Senjur
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Jože Zagožen
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Ciril Smrkolj
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Janko Razgoršek
minister za malo gospodarstvo in turizem - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

mag. Rudi Šeligo
minister za kulturo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Andrej Umek
minister za okolje in prostor - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

mag. Anton Bergauer
minister za promet in zveze - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Lovro Šturm
minister za šolstvo in šport - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Andrej Bručan
minister za zdravstvo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Lojze Marinček
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Tone Jerovšek
minister brez resorja, pristojen za področje zakonodaje - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000