Skoči do osrednje vsebine

5. Vlada Republike Slovenije (od 7. junija 2000 do 30. novembra 2000)

dr. Andrej Bajuk
Predsednik vlade - izvoljen 3. 5. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Člani

Zvonko Ivanušič
minister za finance - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Peter Jambrek
minister za notranje zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Lojze Peterle
minister za zunanje zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Barbara Brezigar
ministrica za pravosodje - imenovana 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Miha Brejc
minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Marjan Senjur
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Jože Zagožen
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Ciril Smrkolj
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

Janko Razgoršek
minister za malo gospodarstvo in turizem - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

mag. Rudi Šeligo
minister za kulturo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Andrej Umek
minister za okolje in prostor - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

mag. Anton Bergauer
minister za promet in zveze - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Lovro Šturm
minister za šolstvo in šport - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Andrej Bručan
minister za zdravstvo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Lojze Marinček
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000

dr. Tone Jerovšek
minister brez resorja, pristojen za področje zakonodaje - imenovan 7. 6. 2000 - prenehala funkcija 30. 11. 2000