Skoči do osrednje vsebine

3. Vlada Republike Slovenije (od 25. januarja 1993 do 27. februarja 1997)

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade Republike Slovenije - izvoljen 12. 1. 1993

Člani

Jožica Puhar
ministrica za delo, družino in socialne zadeve - imenovana 25. 1. 1993, razrešena 21. 6. 1994

Rina Klinar
ministrica za delo, družino in socialne zadeve - imenovana 21. 6. 1994, razrešena 31. 1. 1996

mag. Anton Rop
minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 7. 2. 1996

dr. Davorin Kračun
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 26. 1. 1995

Janko Deželak
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 26. 1. 1995

Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 25. 1. 1993

dr. Maks Tajnikar
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 30. 1. 1996

Metod Dragonja
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 31. 1. 1996

dr. Jožef Jakob Osterc
minister za kmetijstvo in gozdarstvo - imenovan 25. 1. 1993

Sergij Pelhan
minister za kulturo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996

dr. Janez Dular
minister za kulturo - imenovan 7. 2. 1996

Ivan Bizjak
minister za notranje zadeve - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 8. 6. 1994

Andrej Šter
minister za notranje zadeve - imenovan 8. 6. 1994

Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 29. 3. 1994

Jelko Kacin
minister za obrambo - imenovan 29. 3. 1994

Miha Jazbinšek
minister za okolje in prostor - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 1. 2. 1994 (odstopil)

dr. Pavel Gantar
minister za okolje in prostor - imenovan 28. 2. 1994

Miha Kozinc
minister za pravosodje - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 19. 7. 1994

Metka Zupančič
ministrica za pravosodje - imenovana 19. 7. 1994

Igor Umek
minister za promet in zveze - imenovan 25. 1. 1993

dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 25. 1. 1993

dr. Božidar Voljč
minister za zdravstvo - imenovan 25. 1. 1993

dr. Rado Bohinc
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996

dr. Andrej Umek
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 7. 2. 1996

Alojz Peterle
minister za zunanje zadeve - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 10. 1994

Zoran Thaler
minister za zunanje zadeve - imenovan 26. 1. 1995, razrešen 16. 5. 1996 

dr. Davorin Kračun
minister za zunanje zadeve - imenovan 19. 7. 1996

mag. Boštjan Kovačič
minister brez resorja - imenovan 16. 9. 1994

Alojz Janko
minister brez resorja - imenovan 23. 3. 1993